Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
12

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.561 секунди)

Участие на Кристиан Лечев в управлението на НПО

 

ОП

Асоциация на търговците на стоки за детето в България

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
Представляващи: Петя Милина
Членове на управителния орган: Валентина Минева, Евелина Бетова, Ива Маринова, Нина Йорданова, Кристиан Лечев, Елеонора Георгиева

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци