Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
13

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.419 секунди)

Участие на ЛОРА КАМЕНОВА в управлението на НПО

 

ОП

ЦЕНТРАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФЕН КЛУБ ПО СКИ-СКОК

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: БЕЛА ОЛЕГ БЕНОВА, ДЕСИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА БОЖИЧКОВА, ЛОРА КОНСТАНТИНОВА КАМЕНОВА, БАЛИН ЯНЧЕВ БАЛИНОВ, ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ БОЖИЧКОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: БЕЛА ОЛЕГ БЕНОВА, ДЕСИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА БОЖИЧКОВА, ЛОРА КОНСТАНТИНОВА КАМЕНОВА, БАЛИН ЯНЧЕВ БАЛИНОВ, ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ БОЖИЧКОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци