Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
25

Корекция на търсенето

открити резултати 10 (1.328 секунди)

Участие на Лина Славова в управлението на НПО

 

ЧП

Българска асоциация за лизинг

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
Представляващи: Теодор Валентинов Маринов, Даниел Николаев Величков
Членове на управителния орган: Теодор Валентинов Маринов, Даниел Николаев Величков, Калина Славова Иванова, Добромир Славов Добрев, Пламен Ненков Павлов, Борислав Георгиев Тодоров, Валентин Величков Таков, Валентин Ангелов Гълъбов, Пламен Йорданов Минев

 

ОП

ДОБРУДЖАНСКИ ХОРИЗОНТИ

: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: ВЕНЕЛИН КРЪСТЕВ ТЕРЗИЕВ, ИВЕЛИНА СЛАВОВА ТЕРЗИЕВА, МАРИЯНА ХРИСТОВА ДОБРОВСКА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВЕНЕЛИН КРЪСТЕВ ТЕРЗИЕВ, ИВЕЛИНА СЛАВОВА ТЕРЗИЕВА, МАРИЯНА ХРИСТОВА ДОБРОВСКА

 

ОП

Д
ЗА ТЕБ

: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания;   Насърчаване на дарителството/доброволчеството;   Развитие на местни общности, квартални сдружения
Представляващи: Елина Славова Райнова
Членове на управителния орган: Елина Славова Райнова, Антонина Атанасова Атанасова, Йорданка Кирчева Генчева
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕЛИНА СЛАВОВА РАЙНОВА, АНТОНИНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА, ЙОРДАНКА КИРЧЕВА ГЕНЧЕВА

 

ОП

ИДЕИ ЗА ПРОГРЕСИВНО РАЗВИТИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ - БЪЛГАРИЯ

: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
Членове на управителния орган: СТЕФАН ДОНЧЕВ СТЕФАНОВ, РУМЕН ПЕТКОВ РУСАНОВ, ГАЛИНА КИРИЛОВА СЛАВОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СТЕФАН ДОНЧЕВ СТЕФАНОВ, РУМЕН ПЕТКОВ РУСАНОВ, ГАЛИНА КИРИЛОВА СЛАВОВА

 

ОП

Д
ИДЕЯ БГ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Образование;   Физическо възпитание и спорт
Представляващи: Иво Николчев
Членове на управителния орган: Иво Николчев, Цветелина Славова, Виктор Стаменов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВО БОЯНОВ НИКОЛЧЕВ, ЦВЕТЕЛИНА БОЯНОВА СЛАВОВА, ВИКТОР МАНОЛОВ СТАМЕНОВ

 

ОП

КРЕАКТА

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Околна среда
Членове на управителния орган: МАРТА ИВАНОВА СТОИЛОВА, ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА, СНЕЖАНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАРТА ИВАНОВА СТОИЛОВА, ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА, СНЕЖАНА ИВАНОВА ТОДОРОВА

 

ОП

Народно читалище "Хамалогика 2014"

: Бургас
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Образование;   Читалищни дейности
Представляващи: Мина Спасова, Росен Славов
Членове на управителния орган: Мина Спасова, Лина Славова, Мария Съботинова, Жана Пенчева

 

ОП

ПЛАМЪК НА НАДЕЖДАТА

: Камено
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ИВАНКА СТОЙЧЕВА МИРЯНОВА, ТОДОР ТАШЕВ ТОДОРОВ, МАРИЯ НИКОЛОВА РАДКОВА, НИКОЛИНА КИРОВА СЛАВОВА, ДИМО ДИМИТРОВ МУТАФОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАНКА СТОЙЧЕВА МИРЯНОВА, ТОДОР ТАШЕВ ТОДОРОВ, МАРИЯ НИКОЛОВА РАДКОВА, НИКОЛИНА КИРОВА СЛАВОВА, ДИМО ДИМИТРОВ МУТАФОВ

 

ОП

Д
Регионално дружество "Знание" - гр. Перник

: гр.Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
Представляващи: Динко Емилов Христов
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Динко Христов, Росен Симеонов, Мариета Цекова.
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ АЛЕКСАНДРОВ, СЕВДАЛИНА ЕВГЕНИЕВА СЛАВОВА, ТАТЯНА ЦВЕТАНОВА ЦЕКОВА

 

ОП

Д
Шанс и закрила

: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование;   Проблеми на децата
Представляващи: Малина Славова
Членове на управителния орган: Малина Славова - Председател На Ус, Янка Николова - Зам. Председател На Ус, Нина Николова - Член, Катя Илчева – Контрольор
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЯНКА МАРИНОВА НИКОЛОВА, МАЛИНА ДИМИТРОВА СЛАВОВА, НИНА КОЛЕВА НИКОЛОВА-НЕНКОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци