Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
31

Корекция на търсенето

открити резултати 6 (1.345 секунди)

Участие на Любомир Ноков в управлението на НПО

 

ОП

Д
Аутуърд Баунд България

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството;   Образование
Представляващи: Катюша Павлова - Изпълнителен Директор
Членове на управителния орган: Любомир Ноков, Уорд Милър, Катюша Павлова

 

ОП

Д
Горичка

: софия
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи;   Образование;   Околна среда
Представляващи: Йоанна Митова
Членове на управителния орган: Любомир Ноков, Магдалена Малеева, Олга Апостолова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА МАЛЕЕВА, ЛЮБОМИР СТОЯНОВ НОКОВ, ОЛГА ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА

 

ОП

Д
Спортен клуб БЕГАЧ

: София
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Представляващи: Еленко Еленков, Григор Върбанов
Членове на управителния орган: Весела Банчева, Владислав Константинов, Григор Върбанов, Еленко Еленков, Станислав Иванов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕЛЕНКО ИВАНОВ ЕЛЕНКОВ, ГРИГОР ЦВЕТАНОВ ВЪРБАНОВ, ДЕЯН СВЕТОСЛАВОВ ПЕТКОВ, ЛЮБОМИР СТОЯНОВ НОКОВ, СТАНИСЛАВ ГОРАНОВ ГЕОРГИЕВ

 

ОП

Д
Фондация "Българска хранителна банка"

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Друго
Представляващи: Цанка Миланова
Членове на управителния орган: Владимир Давчев, Ангелин Ангелов, Славита Джамбазова, Любомир Ноков, Ивайло Найденов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЙВАЙЛО ГРОЗДАНОВ НАЙДЕНОВ, ЦАНКА ХРИСТОВА МИЛАНОВА, ВЛАДИМИР ВИКТОРОВ ДАВЧЕВ, АНГЕЛИН КИРИЛОВ АНГЕЛОВ, СЛАВИТА ИВАНОВА ДЖАМБАЗОВА, МАРИНА ВЕСЕЛИНОВА БРАКАЛОВА

 

ОП

Д
Фондация "Герои на времето"

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Представляващи: Павел Кунчев
Членове на управителния орган: Йордан Жечев, Звезда Ванкова, Момчил Рогелов, Красимира Величкова, Любомир Ноков, Павел Кунчев, Траян Траянов, Яна Бюрер Тавание
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЯНА БОРИСЛАВОВА БЮРЕР-ТАВАНИЕ, ПАВЕЛ НИКОЛАЕВ КУНЧЕВ, АЛЕК АЛЕКСАНДРОВ АНДРЕЕВ

 

ОП

Фондация Аутуърд Баунд България

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование;   Социални услуги;   Друго
Представляващи: Катюша Павлова
Членове на управителния орган: Димитър Паница, Любомир Ноков, Уорд Милър, Красимир Янев, Иван Тонев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЛЮБОМИР СТОЯНОВ НОКОВ, УОРД МИЛЪР, ДИМИТРИЙ - ИВАН ЕВСТАТИЕВ ПАНИЦА, КРАСИМИР ЗЛАТАНОВ ЯНЕВ, ИВАН ВЛАДИМИРОВ ТОНЕВ, КАТЮША АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци