Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
17

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.882 секунди)

Участие на МАРИЯ ТОТЛЯКОВА в управлението на НПО

 

ОП

БАДМИНТОН КЛУБ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ-ГР-.ПАЗАРДЖИК"

: Пазарджик
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ДИМИТРИЙКА ЗАПРИНОВА ДИМИТРОВА, АНАСТАСИЯ ЦВЕТКОВА КОСТАДИНОВА, МАРИЯ ФИЛИПОВА ТОТЛЯКОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДИМИТРИЙКА ЗАПРИНОВА ДИМИТРОВА, АНАСТАСИЯ ЦВЕТКОВА КОСТАДИНОВА, МАРИЯ ФИЛИПОВА ТОТЛЯКОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци