Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
25

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.352 секунди)

Участие на МИЛА ПАВЛОВА в управлението на НПО

 

ОП

Благоденствие и бъдеще за Благоевград

: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права;   Местни инициативни групи;   Околна среда
Представляващи: Първолета Иванова Евтимова
Членове на управителния орган: Надежда Войнова, Татяна Малинова, Елена Стаматова, Атанас Угринов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЪРВОЛЕТА ИВАНОВА ЕВТИМОВА, АНАСТАСИЯ ИВАНОВА ГЕБОВА, ДАФИНА ИВАНОВА ТЕОДОСИЕВА, ЕЛЕНА ПЕТКОВА СТАМАТОВА, МАРГАРИТА НИКОЛОВА ДИНОВА, МИЛА ВАЛЕНТИНОВА ПАВЛОВА, НАДЕЖДА АНДОНОВА ВОЙНОВА, РОСЕН ПЕТРОВ АНГЕЛОВ, САШО МЕТОДИЕВ ВЪЖАРОВ, СТОЯН КРУМОВ ГЕОРГИЕВ, ТАТЯНА ИВАНОВА МАЛИНОВА

 

ОП

МУЗИКАРТИСИМО

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган: МИЛА ЛЮБЕНОВА ПАВЛОВА-ТЕОДОСИЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МИЛА ЛЮБЕНОВА ПАВЛОВА-ТЕОДОСИЕВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци