Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

Корекция на търсенето

открити резултати 23 (1.121 секунди)

Участие на МИЛЕНА ДИМИТРОВА в управлението на НПО

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ИМАГО

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
Членове на управителния орган: ГАЛИН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ, МИЛЕНА ДИМИТРОВА МИТКОВА, КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА ПОПОВА, МАЯ ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА- ПЕТКОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГАЛИН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ, МИЛЕНА ДИМИТРОВА МИТКОВА, КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА ПОПОВА, МАЯ ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА- ПЕТКОВА

 

ОП

Асоциация на родителите на деца с увреден слух

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Деца
Представляващи: Мария Кръстева
Членове на управителния орган: Антоанета Яричкова, Милена Димитрова, Дарина Панталеева, Маргарита Джонгова, Жулиета Пейкова, Карим Бубия
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КАРИМ БУБИЯ, МИЛЕНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА, ЖУЛИЕТА ВЪЛЧЕВА ПЕЙКОВА, МАРИЯ ВАСИЛЕВА КРЪСТЕВА, АНТОАНЕТА АСЕНОВА ЯРИЧКОВА, ДАРИНА АНДРЕЕВА ПАНТАЛЕЕВА, МАРГАРИТА МАРИНОВА ДЖОНГОВА

 

ОП

БЛАГОВЕЩЕНИЕ

: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: МИЛЕНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА, РОСЕН СИМЕОНОВ СТАНЧЕВ, НЕЛИ МИТЕВА СТАЙКОВА КАРАДЖОВА, ГАЛЯ КРАСИМИРОВА АТАНАСОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МИЛЕНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА, РОСЕН СИМЕОНОВ СТАНЧЕВ, НЕЛИ МИТЕВА СТАЙКОВА КАРАДЖОВА, ГАЛЯ КРАСИМИРОВА АТАНАСОВА

 

ОП

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СОФТБОЛ

: София
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ЮРИЙ ЮРИЕВ АЛКАЛАЙ, МИЛЕНА ДИМИТРОВА РАШКОВА, ПЕТЪР НИКОЛОВ АРБОВ, АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ, ВЛАДИМИР МАРИНОВ ХРИСТОВ, ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХОДЖИЙСКА, КОСТАДИН ПЕТКОВ ГРОЗДАНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЮРИЙ ЮРИЕВ АЛКАЛАЙ, МИЛЕНА ДИМИТРОВА РАШКОВА, ПЕТЪР НИКОЛОВ АРБОВ, АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ, ВЛАДИМИР МАРИНОВ ХРИСТОВ, ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХОДЖИЙСКА, КОСТАДИН ПЕТКОВ ГРОЗДАНОВ

 

ОП

Доверие - Бургас

: гр.Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги
Представляващи: Ххх Ххх
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Златина Видева Проданова, Ирина Георгиева Симеонова, Милена Димитрова Стойчева
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЗЛАТИНА ВИДЕВА ПРОДАНОВА, ИРИНА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА, МИЛЕНА ДИМИТРОВА СТОЙЧЕВА

 

ОП

Екоресурс и интеграция

: Харманли
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда
Представляващи: Даниела Вълчева Борисова, Христина Светлозарова Бакърджиева
Членове на управителния орган: Даниела Вълчева Борисова, Христина Светлозарова Бакърджиева, Милена Димитрова Колева

 

ОП

ЕС О ЕС ПРИЯТЕЛИ

: Козлодуй
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ИВАН НИКОЛОВ ГРИЗАНОВ, ЦВЕТАН ВЛАДИМИРОВ БЪНКОВ, МАЯ ЛЮДМИЛОВА ЗАНЕВА, МИЛЕНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА, ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА МАНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАН НИКОЛОВ ГРИЗАНОВ, ЦВЕТАН ВЛАДИМИРОВ БЪНКОВ, МАЯ ЛЮДМИЛОВА ЗАНЕВА, МИЛЕНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА, ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА МАНОВА

 

ОП

ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА СТАРА ЗАГОРА, С. ЕЛЕНИНО

: Стара Загора
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ВЕЛИЗАР ГЕОРГИЕВ БАЛАБАНОВ, КРАСИМИРА МИНКОВА СОКОЛОВА, МИЛЕНА СТОЙЧЕВА ДИМИТРОВА, РУМЯНА СТЕФАНОВА ГРОЗЕВА, ПЛАМЕН ТЕНЕВ РУСЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВЕЛИЗАР ГЕОРГИЕВ БАЛАБАНОВ, КРАСИМИРА МИНКОВА СОКОЛОВА, МИЛЕНА СТОЙЧЕВА ДИМИТРОВА, РУМЯНА СТЕФАНОВА ГРОЗЕВА, ПЛАМЕН ТЕНЕВ РУСЕВ

 

ОП

Информационен и учебен център по екология

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда
Представляващи: Милена Димитрова
Членове на управителния орган: Милена Димитрова, Антони Тончевски, Атанас Паскалев, Петко Ковачев, Даниел Попов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АНТОНИ ЮЛИЕВ ТОНЧЕВСКИ, МИЛЕНА ЕМАНУИЛОВА КОВАЧЕВА, АТАНАС НИКОЛОВ ПАСКАЛЕВ

 

ЧП

Клуб Европейски инициативи - ИДЕА

: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания;   Насърчаване на дарителството/доброволчеството;   Насърчаване на икономическото развитие
Представляващи: Милена Захариева Михайлова-Георгиева
Членове на управителния орган: Калинна Николаева Дойчева, Милена Димитрова Саллакова, Милена Захариева Михайлова-Георгиева

 
   1  2  3    »
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци