Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

Корекция на търсенето

открити резултати 13 (1.290 секунди)

Участие на МИЛЕНА ТОДОРОВА в управлението на НПО

 

ОП

АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНО ОБЩЕСТВО

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ГАЛЯ МИТКОВА МИТКОВА, ГЕРГАНА ИВАНОВА ЙОНКОВА, МИЛЕНА ТОДОРОВА СТАНКОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГАЛЯ МИТКОВА МИТКОВА, ГЕРГАНА ИВАНОВА ЙОНКОВА, МИЛЕНА ТОДОРОВА СТАНКОВ

 

ОП

ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ - БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ОСИНОВЯВАНИЯ И ЗАЩИТА НА ОТВЛЕЧЕНИ И ИЗОСТАВЕНИ ДЕЦА

: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги
Членове на управителния орган: ЦОНКО ЦАЧЕВ ЦОНЕВ, НАЙДА ЛАЗАРОВА ТОДОРОВА, МИЛЕНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЦОНКО ЦАЧЕВ ЦОНЕВ, НАЙДА ЛАЗАРОВА ТОДОРОВА, МИЛЕНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

 

ОП

ДЪГА - КЪРДЖАЛИ

: Кърджали
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: АНЖЕЛА ВЕНЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, МИЛЕНА МИЛЕНОВА ТОДОРОВА, КАЛИНА НИКОЛАЕВА ИРИКИЕВА-ИВАНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АНЖЕЛА ВЕНЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, МИЛЕНА МИЛЕНОВА ТОДОРОВА, КАЛИНА НИКОЛАЕВА ИРИКИЕВА-ИВАНОВА

 

ОП

ЕКО - ЛОГИЧНО

: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган: ЙОРДАН ЖИВКОВ ДЕМИРОВ, ВЛАДИСЛАВА ТОДОРОВА ДАКОВА, ДЕНИЦА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА, СВЕТОСЛАВА ВЕЛИЗАРОВА РУСИНОВА, МИЛЕНА БОГОМИЛОВА ТОДОРОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЙОРДАН ЖИВКОВ ДЕМИРОВ, ВЛАДИСЛАВА ТОДОРОВА ДАКОВА, ДЕНИЦА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА, СВЕТОСЛАВА ВЕЛИЗАРОВА РУСИНОВА, МИЛЕНА БОГОМИЛОВА ТОДОРОВА

 

ОП

ИНИЦИАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

: Раднево
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган: ДАНИЕЛА ИВАНОВА ИВАНОВА, МИЛЕНА ИЛИЕВА ТОДОРОВА, ПЕТЯ ДИМИТРОВА ВЪЛЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДАНИЕЛА ИВАНОВА ИВАНОВА, МИЛЕНА ИЛИЕВА ТОДОРОВА, ПЕТЯ ДИМИТРОВА ВЪЛЕВА

 

ОП

КАРАТЕ КЛУБ РОНИН

: Бургас
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: МИЛЕНА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА, НЕВЕН ЖЕЛЕЗОВ ЯНЕВ, РУСЛАН БОРИСОВ УСТАИЛИЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МИЛЕНА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА, НЕВЕН ЖЕЛЕЗОВ ЯНЕВ, РУСЛАН БОРИСОВ УСТАИЛИЕВ

 

ОП

НОВА ПОСОКА

: Свети Влас
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: МИЛЕНА МИЛЕНОВА ТОДОРОВА, РАДОСТ ВИДКОВА ДЖИГРОВА, ВИДКО ИВАНОВ ДЖИГРОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МИЛЕНА МИЛЕНОВА ТОДОРОВА, РАДОСТ ВИДКОВА ДЖИГРОВА, ВИДКО ИВАНОВ ДЖИГРОВ

 

ОП

ОБЕДИНЕН МЛАДЕЖКИ СПОРТЕН КЛУБ ШАБЛА

: Шабла
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: МИЛЕНА ПЕТКОВА ТОДОРОВА, ЕМИЛ ДУШКОВ ДУКОВ, ПОЛИНА КОСТОВА КАЛЧЕВА, ПЕТЯ ТАШЕВА ГЪРДЕЛОВА, ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МИЛЕНА ПЕТКОВА ТОДОРОВА, ЕМИЛ ДУШКОВ ДУКОВ, ПОЛИНА КОСТОВА КАЛЧЕВА, ПЕТЯ ТАШЕВА ГЪРДЕЛОВА, ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ

 

ОП

Сдружение на инвалидите Надежда

: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Младежки въпроси, политики и изследвания;   Социални услуги
Представляващи: Олег Темелков
Членове на управителния орган: Членове на управителния орган УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: Олег Кирилов Темелков, Николай Николов Кънчев, Галина Пенчева Василева, Надежда Георгиева Стоянова, Милена Велкова Тодорова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВЪЛКО ВЪЛКОВ ВАСИЛЕВ, ДИМО ПАВЛОВ ПАВЛОВ, МАРИН РАДИЧКОВ ИЛЧЕВ, НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВЯ, МИЛЕНА ВЕЛКОВА ТОДОРОВА

 

ОП

СК ФАВОРИТ 2013

: Добрич
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: МИЛЕНА ВЕЛИКОВА ТОДОРОВА, НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА, СЕВДАЛИНА ВЕЛИКОВА ИВАНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МИЛЕНА ВЕЛИКОВА ТОДОРОВА, НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА, СЕВДАЛИНА ВЕЛИКОВА ИВАНОВА

 
   1  2    »
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци