Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
02

Корекция на търсенето

открити резултати 3 (1.362 секунди)

Участие на МИЛКО ТОРБОВ в управлението на НПО

 

ОП

Асоциация на дунавските общини - Дунав

: Белене
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие
Представляващи: Мария Павлова-Кондрова, Станислав Петров Благов
Членове на управителния орган: Управителен Съвет, Станислав Петров Благов, Петър Илиев Дулев, Милко Костадинов Торбов, Антоанетка Евстатиева Станева Пенка Неделкова Пенкова, Искрен Василев Веселинов, Расим Рафет Хашим Иво, Кирилов Андонов, Симеон Тодоров Шарбански, Любен Фердинандов Лаков, Мария Иванова Павлова Кондрова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: БАЙЧО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ, ИВАН ХРИСТОВ БАРЗИН, РУМЕН АНГЕЛОВ ВИДОВ, СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ БЛАГОВ, ПЕНКА НЕДЕЛКОВА ПЕНКОВА, ИВО КИРИЛОВ АНДОНОВ, ВАСИЛ БОНЕВ ПЕНЧЕВ, ЮРИЙ ПЕТКОВ СИМЕОНОВ

 

ОП

БИЗНЕС ЦЕНТЪР КОЗЛОДУЙ

: Козлодуй
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: МИЛКО КОСТАДИНОВ ТОРБОВ, ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ТАНКУЛОВА - ВАСКОВА, ВАЛЕРИ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МИЛКО КОСТАДИНОВ ТОРБОВ, ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ТАНКУЛОВА - ВАСКОВА, ВАЛЕРИ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

 

ОП

ИНИЦИАТИВА ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА РАЙОНА НА АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД

: Козлодуй
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ, МИЛКО КОСТАДИНОВ ТОРБОВ, ИВАН НИКОЛОВ ГРИЗАНОВ, СЛАВЧО ИВАНОВ НЕЙКОВ, ДЖОРДЖ ЕЛИАС АСУЗА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ, МИЛКО КОСТАДИНОВ ТОРБОВ, ИВАН НИКОЛОВ ГРИЗАНОВ, СЛАВЧО ИВАНОВ НЕЙКОВ, ДЖОРДЖ ЕЛИАС АСУЗА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци