Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
26

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.577 секунди)

Участие на МИЛЧО ЙОРДАНОВ в управлението на НПО

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ СПОРТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации;   Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: НАТАЛИЯ МИТКОВА ДИМИТРОВА, СТЕФАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ, АННА КИРИЛОВА ЗАПРОВА, МИЛЧО ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ, ГЕРГАНА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: НАТАЛИЯ МИТКОВА ДИМИТРОВА, СТЕФАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ, АННА КИРИЛОВА ЗАПРОВА, МИЛЧО ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ, ГЕРГАНА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА

 

ОП

ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО "СИДЕР ВОЙВОДА"

: Горна Оряховица
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ЙОРДАН БОРИСОВ БОБОНКОВ, ГЕОРГИ ПЕТРОВ МУШУКЛИЕВ, ЙОРДАН КОСТАДИНОВ АРМЕНЧЕВ, МИЛЧО СТАТЕВ ЙОРДАНОВ, РУМЕН НИКОЛАЕВ КАРАГЯУРОВ, СТОЯН АПОСТОЛОВ ЧЕШМЕДЖИЕВ, ГЕОРГИ ТОДОРОВ СТАНЕВ, ИЛИЯ АНГЕЛОВ ВЛАДОВ, КОСЬО ПАНАЙОТОВ КОСЕВ, РУМЕН ИВАНОВ СТОЙКОВ, СВИЛЕН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЙОРДАН БОРИСОВ БОБОНКОВ, ГЕОРГИ ПЕТРОВ МУШУКЛИЕВ, ЙОРДАН КОСТАДИНОВ АРМЕНЧЕВ, МИЛЧО СТАТЕВ ЙОРДАНОВ, РУМЕН НИКОЛАЕВ КАРАГЯУРОВ, СТОЯН АПОСТОЛОВ ЧЕШМЕДЖИЕВ, ГЕОРГИ ТОДОРОВ СТАНЕВ, ИЛИЯ АНГЕЛОВ ВЛАДОВ, КОСЬО ПАНАЙОТОВ КОСЕВ, РУМЕН ИВАНОВ СТОЙКОВ, СВИЛЕН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци