Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
26

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.634 секунди)

Участие на МИРОСЛАВА ПЕНЧЕВА в управлението на НПО

 

ОП

АННА- ФОЛКАРТ

: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган: АННА БОРИСОВА ГАНЕВА, САШКА НИКОЛАЕВА АЛЕКСАНДРОВА, МИРОСЛАВА ХРИСТОВА ПЕНЧЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АННА БОРИСОВА ГАНЕВА, САШКА НИКОЛАЕВА АЛЕКСАНДРОВА, МИРОСЛАВА ХРИСТОВА ПЕНЧЕВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци