English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 1 (0,2288 секунди)
 

Участие на МИРОСЛАВА ПЕНЧЕВА в управлението на НПО

ОП

АННА- ФОЛКАРТ

Област: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АННА БОРИСОВА ГАНЕВА, САШКА НИКОЛАЕВА АЛЕКСАНДРОВА, МИРОСЛАВА ХРИСТОВА ПЕНЧЕВА
Корекция на търсенето