Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

Корекция на търсенето

открити резултати 7 (1.484 секунди)

Участие на МУСТАФА МУСТАФА в управлението на НПО

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА-РАЗРАБОТЧИЦИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ / АДМИС

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Здравеопазване, права на пациента
Членове на управителния орган: ДЕТЕЛИН ВЕНЦИСЛАВОВ КРЪСТЕВ, СМАИЛ МУСТАФА МУСТАФА, ХРИСТО АТАНАСОВ БУЧКОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДЕТЕЛИН ВЕНЦИСЛАВОВ КРЪСТЕВ, СМАИЛ МУСТАФА МУСТАФА, ХРИСТО АТАНАСОВ БУЧКОВ

 

ОП

Детелина - 2007

: гр. Лозница
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго
Представляващи: Мустафа Махмуд Мустафа
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Мустафа Махмуд Мустафа, Мустафа Мухаремов Мухаремов, Расим Шукриев Расимов, Ахмед Мехмедов Ахмедов, Айхан Шаиб Делиюмер, Мустафа Мусов Дживгов, Кемал Ибрахимов Исуфов, Ибрям Ахмедов Ибрямов, Бейхан Етем Ибрахим
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕМЕЛ ИСМАИЛОВА ОСМАНОВА, МУСТАФА МУХАРЕМОВ МУХАРЕМОВ, АЛИЕ ТАХИРОВА НЕДЖИБОВА, ИБРЯМ АХМЕДОВ ИБРЯМОВ, БЕЙХАН ЕТЕМ ИБРЯМ

 

ОП

ДЖЕМ - ЮЖНА БЪЛГАРИЯ

: Кърджали
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган: МЕРДУНУР АЛИ РЕДЖЕБ, НУРТИН ХАСАН АХМЕД, ЮСЕИН ВАЛИАЙДИН АХМЕД, МУСТАФА АЛИ МУСТАФА, ЗАХАРИ НЕДКОВ ЕЗЕКИЕВ, МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД, САДУЛЛА ХАЙРУЛЛА ЕМУРЛА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МЕРДУНУР АЛИ РЕДЖЕБ, НУРТИН ХАСАН АХМЕД, ЮСЕИН ВАЛИАЙДИН АХМЕД, МУСТАФА АЛИ МУСТАФА, ЗАХАРИ НЕДКОВ ЕЗЕКИЕВ, МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД, САДУЛЛА ХАЙРУЛЛА ЕМУРЛА

 

ОП

ЛИТЕРАТУРНО ДРУЖЕСТВО ДЕЛИОРМАН

: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган: МУСТАФА ЕФРАИМ МУСТАФА, АЛИ АЛИ БАЙРАМ, ГЮЛНАЗ ХАЛИЛОВА ЕТЕМОВА, АЛИ МУСТАФА БОНДЖУК, ОСМАН ШАБАНОВ ХАСАНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МУСТАФА ЕФРАИМ МУСТАФА, АЛИ АЛИ БАЙРАМ, ГЮЛНАЗ ХАЛИЛОВА ЕТЕМОВА, АЛИ МУСТАФА БОНДЖУК, ОСМАН ШАБАНОВ ХАСАНОВ

 

ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА- ЛОЗНИЦА- САМУИЛ -2010

: Лозница
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: СЕВГИН НАЗЪМ ШУКРИ, ТАМЕР ЗЮХТЮ АХМЕД, КИРИЛ МЕТОДИЕВ КИРИЛОВ, АЙХАН МУСТАФОВ ХАШИМОВ, МУСТАФА МАХМУД МУСТАФА, СЕЙНУР ФЕЙЗУЛА МУСТАФА, ИВАЙЛО ЯНЧЕВ ФИЛИПОВ, САВА МИЛЕНОВ АЛЕКСИЕВ, БЕЙТУЛА САЛИ МЮМЮН
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СЕВГИН НАЗЪМ ШУКРИ, ТАМЕР ЗЮХТЮ АХМЕД, КИРИЛ МЕТОДИЕВ КИРИЛОВ, АЙХАН МУСТАФОВ ХАШИМОВ, МУСТАФА МАХМУД МУСТАФА, СЕЙНУР ФЕЙЗУЛА МУСТАФА, ИВАЙЛО ЯНЧЕВ ФИЛИПОВ, САВА МИЛЕНОВ АЛЕКСИЕВ, БЕЙТУЛА САЛИ МЮМЮН

 

ОП

РАВЕН СТАРТ- 2008

: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
Членове на управителния орган: ТИНКА ЛЮБЕНОВА САПУНДЖИЕВА, МАРИН КЪНЧЕВ МИТЕВ, ШЕНАЙ МУСТАФА МУСТАФА, ПАВЛИНА СИМЕОНОВА ВЕЛЕВА, СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ГРАМАТИКОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ТИНКА ЛЮБЕНОВА САПУНДЖИЕВА, МАРИН КЪНЧЕВ МИТЕВ, ШЕНАЙ МУСТАФА МУСТАФА, ПАВЛИНА СИМЕОНОВА ВЕЛЕВА, СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ГРАМАТИКОВА

 

ОП

СК АРДА БОРБА-КЪРДЖАЛИ

: Кърджали
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ГЮНАЙ ДЖЕБИР МУСТАФА, МУСТАФА ЯХА МУСТАФА, АБДУЛЛА ЗИНАЛ АПТУЛА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГЮНАЙ ДЖЕБИР МУСТАФА, МУСТАФА ЯХА МУСТАФА, АБДУЛЛА ЗИНАЛ АПТУЛА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци