Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
15

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (2.536 секунди)

Участие на Маргарита Врачовска в управлението на НПО

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
Членове на управителния орган: ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ПРЕДОВА, АНЕТ МАРИНОВА МАРИНОВА - МИТОВА, ВЕСЕЛИНА НИКОЛАЕВА КУКУШЕВА, МАРГАРИТА ИВАНОВА ВРАЧОВСКА, МАРИЕЛА АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ПРЕДОВА, АНЕТ МАРИНОВА МАРИНОВА - МИТОВА, ВЕСЕЛИНА НИКОЛАЕВА КУКУШЕВА, МАРГАРИТА ИВАНОВА ВРАЧОВСКА, МАРИЕЛА АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА

 

ЧП

Д
Фондация "Гражданска инициатива за местно развитие"

: Кюстендил
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие;   Образование;   Развитие на местни общности, квартални сдружения
Представляващи: Ангел Ангелов
Членове на управителния орган: Маргарита Врачовска, Мария Герджикова, Ивайло Карадачки, Илияна Ангелова

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци