Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18

Корекция на търсенето

открити резултати 3 (1.539 секунди)

Участие на Мариан Димитров в управлението на НПО

 

ОП

АДРА - България

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство;   Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Представляващи: Мариан Димитров
Членове на управителния орган: Никола Тодоров Левтеров, Щерион Апосторов Власакев, Саша Вергилиев Велинов, Гергана Георгиева Куршумова Гешанова, Цанко Лазаров Митев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: НИКОЛА ТОДОРОВ ЛЕВТЕРОВ, ЩЕРИОН АПОСТОРОВ ВЛАСАКЕВ, САША ВЕРГИЛИЕВ ВЕЛИНОВ, ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА КУРШУМОВА ГЕШАНОВА, ЦАНКО ЛАЗАРОВ МИТЕВ

 

ОП

КЛУБ ПО СПОРТНИ ШЕЙНИ ЛУЖЕ БЪЛГАРИЯ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ЧАВДАР РАДОСЛАВОВ АРСОВ, МАРИАН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ, КАЛИНКА ЛИЛЯНОВА ВАСИЛЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЧАВДАР РАДОСЛАВОВ АРСОВ, МАРИАН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ, КАЛИНКА ЛИЛЯНОВА ВАСИЛЕВА

 

ОП

Д
Сдружение "Ecoposoki 21"

: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда
Представляващи: Управителен Съвет
Членове на управителния орган: Мариан Маринов, Иван Райчев, Милчо Мастинов, Калинка Червенковска, Михаела Шишкова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАРИАН ДИМИТРОВ МАРИНОВ, ИВАН МИЛЧЕВ РАЙЧЕВ, МИЛЧО ЦВЕТАНОВ МАСТИНОВ, КАЛИНКА МИЛЧЕВА ЧЕРВЕНКОВСКА, МИХАЕЛА МИХАЙЛОВА ШИШКОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци