Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
02

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.548 секунди)

Участие на Мария Бакалова в управлението на НПО

 

ОП

асоциация "Детство за децата"

: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Деца;   Социални услуги
Представляващи: Татяна Рулко, Маруся Коджейкова
Членове на управителния орган: Татяна Рулко, Зорница Ганева, Мария Баклва, Галина Шехова, Илиана Пенчева, Марич Илиева
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЗОРНИЦА КОСТОВА ГАНЕВА, ИЛИАНА ВЕСЕЛИНОВА ПЕНЧЕВА, ГАЛИНА ЗАХАРИЕВА ШЕХОВА, МАРУСЯ АЛЕКСАНДРОВА КОНДЖЕЙКОВА, ТАТЯНА ВАЛЕРИЕВНА РУЛЬКО -ГЕОРГИЕВА, МАРИЯ АТАНАСОВА БАКАЛОВА, МАРИЯ ТОДОРОВА ИЛИЕВА

 

ОП

Асоциация Детство за децата

: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги
Представляващи: Татяна Рулко -Георгиева-Председател
Членове на управителния орган: Общо Събрание, Управителен Съвет, Росица Димитрова Райчева, Красимира Христова Минева, Татяна Валериевна Рулько -Георгиева, Красимир Николов Пехливанов, Мария Атанасова Бакалова, Мария Тодорова Илиева, Динчер Меустафа Якуб

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци