Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
02

Корекция на търсенето

открити резултати 25 (0.874 секунди)

Участие на Мария Илиева в управлението на НПО

 

ОП

Алтернатива 2002

: Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Социални услуги;   Друго
Представляващи: Снежана Карагьозова
Членове на управителния орган: Петър Дойчев, Мария Илиева
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАРИЯ ДАНИЕЛОВА ИЛИЕВА, СНЕЖАНА ПЕТРОВА КАРАГЬОЗОВА, ПЕТЪР ЛАЗАРОВ ДОЙЧЕВ

 

ОП

асоциация "Детство за децата"

: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Деца;   Социални услуги
Представляващи: Татяна Рулко, Маруся Коджейкова
Членове на управителния орган: Татяна Рулко, Зорница Ганева, Мария Баклва, Галина Шехова, Илиана Пенчева, Марич Илиева
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЗОРНИЦА КОСТОВА ГАНЕВА, ИЛИАНА ВЕСЕЛИНОВА ПЕНЧЕВА, ГАЛИНА ЗАХАРИЕВА ШЕХОВА, МАРУСЯ АЛЕКСАНДРОВА КОНДЖЕЙКОВА, ТАТЯНА ВАЛЕРИЕВНА РУЛЬКО -ГЕОРГИЕВА, МАРИЯ АТАНАСОВА БАКАЛОВА, МАРИЯ ТОДОРОВА ИЛИЕВА

 

ОП

Асоциация Детство за децата

: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги
Представляващи: Татяна Рулко -Георгиева-Председател
Членове на управителния орган: Общо Събрание, Управителен Съвет, Росица Димитрова Райчева, Красимира Христова Минева, Татяна Валериевна Рулько -Георгиева, Красимир Николов Пехливанов, Мария Атанасова Бакалова, Мария Тодорова Илиева, Динчер Меустафа Якуб

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ - ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента
Членове на управителния орган: МАРИЯ СТОЙЧЕВА ИЛИЕВА, РАДИНКА МАРИНОВА ДЯКОВА, ТАТЯНА ИВАНОВА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАРИЯ СТОЙЧЕВА ИЛИЕВА, РАДИНКА МАРИНОВА ДЯКОВА, ТАТЯНА ИВАНОВА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС

 

ОП

Д
Благотворителна фондация към Международен женски клуб София

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Проблеми на жените, джендър въпроси
Представляващи: Албена Джоунс
Членове на управителния орган: Албена Джоунс, Мери Макдоналд, Михаела Добре, Мая Методиева, Мая Гочева
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЛИН ГОДИНГ- ПРЕЗИДЕНТ, ШИБИЙЛ РЕЙНОЛДС, МАРИЯ ИЛИЕВА, МАРИЯ ЛЮБЕНОВА НАСЛЕДНИКОВА

 

ОП

БЯЛАТА ЛЯСТОВИЦА

: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ИВАН КОНСТАНТИНОВ МИЛЕВ, НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ИВАНОВ А, ПОЛЯ ЕМИЛОВА ПЪРВАНОВА - КОЛЕВА, МАРИЯ ИЛИЕВА МИТЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАН КОНСТАНТИНОВ МИЛЕВ, НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ИВАНОВ А, ПОЛЯ ЕМИЛОВА ПЪРВАНОВА - КОЛЕВА, МАРИЯ ИЛИЕВА МИТЕВА

 

ОП

Дружество за деиците на културата

: гр. Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Младежки въпроси, политики и изследвания
Представляващи: Мария Петрова-Енева
Членове на управителния орган: управителен съвет: Мария Илиева Петрова- Енева, Иван Радушев Иванов, Георги Стоянов Тодоров, Диана Йорданова Славова, Емил Тотев Проданов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАРИЯ ИЛИЕВА ПЕТРОВА- ЕНЕВА, ИВАН РАДУШЕВ ИВАНОВ, ГЕОРГИ СТОЯНОВ ТОДОРОВ, ТОДОР ПЕЕВ ТОДОРОВ, ЕМИЛ ТОТЕВ ПРОДАНОВ

 

ОП

ДРУЖЕСТВО ЗА ПРИЯТЕЛСТВО С НАРОДИТЕ НА РУСИЯ И ОНД

: Веселиново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: МАРИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА, МАРИЯ ИЛИЕВА ЧОРБАДЖИЙСКА, ТЕНКО КЪНЧЕВ ТЕНЕВ, ИЛКО КОЛЕВ КАПЕЛЕВ, СТОЯНКА ИВАНОВА БЕЛЧЕВА-ГЕОРГИЕВА, ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ, ЕЛЕНА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА, КРАСИМИР ДИМИТРОВ ДЮЛГЕРОВ, РЕНИ ГЕОРГИЕВА РУСЕВА, СОФИЯ ДИМИТРОВА МИНЕВА, СТОЯН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАРИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА, МАРИЯ ИЛИЕВА ЧОРБАДЖИЙСКА, ТЕНКО КЪНЧЕВ ТЕНЕВ, ИЛКО КОЛЕВ КАПЕЛЕВ, СТОЯНКА ИВАНОВА БЕЛЧЕВА-ГЕОРГИЕВА, ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ, ЕЛЕНА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА, КРАСИМИР ДИМИТРОВ ДЮЛГЕРОВ, РЕНИ ГЕОРГИЕВА РУСЕВА, СОФИЯ ДИМИТРОВА МИНЕВА, СТОЯН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

ОП

ДРУЖЕСТВО НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ НА АНТИЧНОСТТА В БЪЛГАРИЯ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ЗЛАТОЗАРА БОНЕВА ГОЧЕВА, МИРЕНА ХРИСТОВА СЛАВОВА, МАРИЯ КОСТОВА ИЛИЕВА, ПЕТЯ ЗАПРЯНОВА ЯНЕВА, МИХАЕЛА ПАНАЙОТОВА АЛЕКСИЕВА, ИРИНА ДИМИТРОВА ШОПОВА, НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ШАРАНКОВ, ИВАНКА ИВАНОВА ДОНЧЕВА, ВЪРБИНКА ПАНОВА НАЙДЕНОВА, МАРИЯ КОСТАДИНОВА ЧИЧКОВА, ЙОРДАНКА НИКОЛАЕВА ТАБАКОВА, ПЕТЪР НЕДЕЛЧЕВ ДЕЛЕВ, КОСТАДИН КОСТАДИНОВ РАБАДЖИЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЗЛАТОЗАРА БОНЕВА ГОЧЕВА, МИРЕНА ХРИСТОВА СЛАВОВА, МАРИЯ КОСТОВА ИЛИЕВА, ПЕТЯ ЗАПРЯНОВА ЯНЕВА, МИХАЕЛА ПАНАЙОТОВА АЛЕКСИЕВА, ИРИНА ДИМИТРОВА ШОПОВА, НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ШАРАНКОВ, ИВАНКА ИВАНОВА ДОНЧЕВА, ВЪРБИНКА ПАНОВА НАЙДЕНОВА, МАРИЯ КОСТАДИНОВА ЧИЧКОВА, ЙОРДАНКА НИКОЛАЕВА ТАБАКОВА, ПЕТЪР НЕДЕЛЧЕВ ДЕЛЕВ, КОСТАДИН КОСТАДИНОВ РАБАДЖИЕВ

 

ОП

ЗЕЛЕНА УЛИЦА

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган: КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА СТАНЧЕВА, МАРИЯ ИЛИЕВА ВАКЛИНОВА, РАДОСЛАВ МИХАЙЛОВ КАШЪМОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА СТАНЧЕВА, МАРИЯ ИЛИЕВА ВАКЛИНОВА, РАДОСЛАВ МИХАЙЛОВ КАШЪМОВ

 
   1  2  3    »
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци