Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
25

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.899 секунди)

Участие на Мария Съботинова в управлението на НПО

 

ОП

Народно читалище "Хамалогика 2014"

: Бургас
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Образование;   Читалищни дейности
Представляващи: Мина Спасова, Росен Славов
Членове на управителния орган: Мина Спасова, Лина Славова, Мария Съботинова, Жана Пенчева

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци