Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
28

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.826 секунди)

Участие на Марк Модзелевски в управлението на НПО

 

ОП

Д
Фондация Театър Видения

: Софиа
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Образование
Представляващи: Марк Модзелевски, Mark Modzelewski
Членове на управителния орган: Вера Френгова, Десислава Дуриданова, Милена Анева

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци