Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
26

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.194 секунди)

Участие на Мая Радева в управлението на НПО

 

ОП

Д
Екологични и културни инициативи и проекти „Българка”

: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Младежки въпроси, политики и изследвания;   Околна среда
Представляващи: Мая Радева
Членове на управителния орган: Мая Радева, Евгения Попова, Румяна Цонева
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАЯ БОРИСОВА РАДЕВА, РУМЯНА СТЕФАНОВА ЦОНЕВА, ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ПОПОВА

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОДЗ "РАН БОСИЛЕК"

: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: РАДИНА ТОДОРОВА ЛЮБЕНОВА, ПЕНЧО АНГЕЛОВ СТОЙЧЕВ, СНЕЖАНА ЙОРДАНОВА ВОЙЧЕВА, КРИСТИНА КРАСИМИРОВА РОНКОВА, ВЕНЕЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА, МАЯ БОРИСОВА РАДЕВА, НИКОЛИНА ИВАНОВА АПОСТОЛОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: РАДИНА ТОДОРОВА ЛЮБЕНОВА, ПЕНЧО АНГЕЛОВ СТОЙЧЕВ, СНЕЖАНА ЙОРДАНОВА ВОЙЧЕВА, КРИСТИНА КРАСИМИРОВА РОНКОВА, ВЕНЕЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА, МАЯ БОРИСОВА РАДЕВА, НИКОЛИНА ИВАНОВА АПОСТОЛОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци