Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
08

Корекция на търсенето

открити резултати 8 (1.455 секунди)

Участие на Мила Йорданова в управлението на НПО

 

ОП

Агенция за развитие на югоизточен регион за планиране

: гр. Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания
Представляващи: Xxx Xxx
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Севдалина Георгиева Тодорова, Росица Димитрова Йордановa, Людмила Михайлова Йорданова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СЕВДАЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА, РОСИЦА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА, ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВА ЙОРДАНОВА

 

ОП

Д
ВИА СИВИК

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания;   Младежки въпроси, политики и изследвания;   Образование
Представляващи: Деяна Драгоева
Членове на управителния орган: Людмила Драгоева, Бранимир Николов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДЕЯНА ДРАГОМИРОВА ДРАГОЕВА - ХРИСТОВА, БРАНИМИР ДИМИТРОВ НИКОЛОВ, ЛЮДМИЛА ЙОРДАНОВА ДРАГОЕВА

 

ОП

ВИДЕЛЕЙ

: Бургас
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Международни и европейски въпроси, политики и изследвания;   Образование
Представляващи: Асен Асенов
Членове на управителния орган: Здравка Сотирова Таскова, Людмила Йорданова Дукова, Асен Александров Асенов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЗДРАВКА СОТИРОВА ТАСКОВА, ДАМЯН ХРИСТОВ ПОПХРИСТОВ, АСЕН АЛЕКСАНДРОВ АСЕНОВ

 

ЧП

Здраве-екология-туризъм

: самоков
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Местни инициативни групи;   Младежки въпроси, политики и изследвания
Представляващи: Люси Бързанова
Членове на управителния орган: Мила Йорданова, Гергина Рангочева

 

ЧП

Д
НПО здраве,екология,туризъм

: Самоков
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Представляващи: Людмила Бързанова
Членове на управителния орган: Людмила Бързанова, Мила Йорданова, Гиргина Рангочева

 

ОП

Подкрепа за деца в риск

: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права;   Образование;   Деца
Представляващи: Илона Маринова
Членове на управителния орган: Илона Маринова, Людмила Соколова, Донка Михова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИЛОНА ИВАНОВА МАРИНОВА, ЛЮДМИЛА ЙОРДАНОВА СОКОЛОВА, ДОНКА ДИМИТРОВА МИХОВА

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО АРХ. ГЕОРГИ КОЗАРОВ ПРИ СПГСГ "АРХ. ГЕОРГИ КОЗАРОВ"

: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ЙОРГО МИЛКОВ ЙОРГОВ, МАРГАРИТА МИХАЛЕВА ГЕОРГИЕВА, ТИНКА СТЕФАНОВА ЩРАНГОВА, ЙОВЧО МАНЧЕВ ВАСИЛЕВ, МАРИЯ МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА КИРОВА, ЛЮДМИЛА ТРИФОНОВА ЙОРДАНОВА, СИЛВАНА КОЛЕВА ИЛИЕВА, ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА ПАСКАЛЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЙОРГО МИЛКОВ ЙОРГОВ, МАРГАРИТА МИХАЛЕВА ГЕОРГИЕВА, ТИНКА СТЕФАНОВА ЩРАНГОВА, ЙОВЧО МАНЧЕВ ВАСИЛЕВ, МАРИЯ МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА КИРОВА, ЛЮДМИЛА ТРИФОНОВА ЙОРДАНОВА, СИЛВАНА КОЛЕВА ИЛИЕВА, ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА ПАСКАЛЕВА

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 13 СОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ "

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ЕМИЛ ВАСИЛЕВ НИЧЕВ, НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НАНЕВ, ЛЮДМИЛА ЙОРДАНОВА ДРАГОЕВА, ЛИЛИЯ МИХАЙЛОВА ТОРНЬОВА, МАГДАЛЕНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА-ДАМЯНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕМИЛ ВАСИЛЕВ НИЧЕВ, НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НАНЕВ, ЛЮДМИЛА ЙОРДАНОВА ДРАГОЕВА, ЛИЛИЯ МИХАЙЛОВА ТОРНЬОВА, МАГДАЛЕНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА-ДАМЯНОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци