Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
18

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.331 секунди)

Участие на Михал Шлахцяк в управлението на НПО

 

ОП

Д
Каритас България

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Международни и европейски въпроси, политики и изследвания;   Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Представляващи: Петко Христов
Членове на управителния орган: Петко Христов, Михал Шлахцяк, Иван Топалски
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАРИЯ НИКОЛОВА КАНДИЛАРОВА, ИВАН ЙОЗОВ ТОПАЛСКИ, ПЕТКО ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ

 

ОП

Д
Каритас София

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги
Представляващи: Проф. Д-Р Росица Николова
Членове на управителния орган: Отец Михал Шлахцяк, Весела Чолакова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАН ИВАНОВ ДРАГАНОВ, ПЕТКО НИКОЛОВ ВЪЛОВ, ВЕСЕЛА ЙОРДАНОВА САДОВСКА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци