Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
26

Корекция на търсенето

открити резултати 16 (1.445 секунди)

Участие на НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА в управлението на НПО

 

ОП

АРТ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: НАТАЛИЯ МИТКОВА ДИМИТРОВА, ДАНИЕЛ ХРИСТОВ ДУКОВ, МАРИЯ КРАСИМИРОВА АНГЕЛОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: НАТАЛИЯ МИТКОВА ДИМИТРОВА, ДАНИЕЛ ХРИСТОВ ДУКОВ, МАРИЯ КРАСИМИРОВА АНГЕЛОВА

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги
Членове на управителния орган: ВИОЛИНА ВАСИЛЕВА АНАНИЕВА, НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА, МИЛА ИВАНОВА СОКОЛОВА, ТАТЯНА СТОЯНОВА ВРАБЧЕВА - РУСЕВА НОВА ВРАБЧЕВА - РУСЕВА, СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА НЕДЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВИОЛИНА ВАСИЛЕВА АНАНИЕВА, НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА, МИЛА ИВАНОВА СОКОЛОВА, ТАТЯНА СТОЯНОВА ВРАБЧЕВА - РУСЕВА НОВА ВРАБЧЕВА - РУСЕВА, СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА НЕДЕВА

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ СПОРТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации;   Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: НАТАЛИЯ МИТКОВА ДИМИТРОВА, СТЕФАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ, АННА КИРИЛОВА ЗАПРОВА, МИЛЧО ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ, ГЕРГАНА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: НАТАЛИЯ МИТКОВА ДИМИТРОВА, СТЕФАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ, АННА КИРИЛОВА ЗАПРОВА, МИЛЧО ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ, ГЕРГАНА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА

 

ОП

Балкански тайни

: с. Паволче
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Местни инициативни групи;   Околна среда
Представляващи: Бояна Борисова Христова
Членове на управителния орган: Бояна Борисова Христова, Ангел Василев Йорданов, Наталия Тодорова Димитрова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: БОЯНА БОРИСОВА ХРИСТОВА, АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ, НАТАЛИЯ ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

 

ОП

Д
Блулинк

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права;   Околна среда;   Друго
Представляващи: Наталия Димитрова, Павел Антонов
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Наталия Петрова Димитрова-Попова, Павел Павлов Антонов, Петко Цветков, Евгения Ташева, Андрей Ралев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЕТКО ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ, АНДРЕЙ ХРИСТОВ РАЛЕВ, ЕВГЕНИЯ ЛЮДМИЛОВА ТАШЕВА, НАТАЛИЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА-ПОПОВА, ПАВЕЛ ПАВЛОВ АНТОНОВ

 

ОП

Д
Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения - Плевен

: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги
Представляващи: Габриела Аспарухова
Членове на управителния орган: Йорданка Крумова, Йорданка Валакова, Стефка Петрова, Маргарита Лалева, Анатоли Петков, Слави Кюлджийски
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КАТИНА ТОТЕВА ВАСИЛЕВА, НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА МАРКОВА, ВЯРА АНДРЕВА ГЕГОВА, КАЛИНА КЪНЧЕВА КЪНЧЕВА, БИЛЯНА ПАВЛОВА ИВАНОВА, ПОЛЯ АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА, ВАЛЯ ВЛАДИМИРОВА МЕТОДИЕВА

 

ОП

ДРУЖЕСТВО НА РУСИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: ИЛЯНА МИХАЙЛОВА ВЛАДОВА-ГЕОРГИЕВА, АНАСТАСИЯ ЦОНЕВА, ГОЧО ГОЧЕВ, ИВАЙЛО ПЕТРОВ, СТЕФКА ГЕОРГИЕВА, СПАСИЯ СТОЕВА, ВЛАДИСЛАВ ЛЕСНЕВСКИ, ЕКАТЕРИНА СОЛИЦЕВА, ИРИНА ЗАХАРИЕВА, ИРИНА ЮЛИАНОВА, КРАСИМИРА УЗУНОВА, ДЕТЕЛИНА КРУМОВА, ЛИЛЯНА ЦОНЕВА, ЛЮБОВ МИШЕВА, ЛЮДМИЛА БОЕВА, ЛЮДМИЛА МАЛЕШКОВА, МАРГАРИТА ЛЮБОМИРОВА, МАРИЕЛА АНГЕЛОВА, МИЛКА МАРИНОВА, НАДЕЖДА ДОСЕВА ИВАНОВА, НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА, НАТАЛИЯ БОЯНОВА, НАТАЛИЯ КАНЧЕВА, РАЙНА ТЕРЗИЕВА, РЕНЕТА ЛАЗАРОВА, РУМЯНА ПАВЛОВА, СВЕТЛА ВЕЛКОВА, СЪБКА БОГДАНОВА, ТОТКА СТОЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИЛЯНА МИХАЙЛОВА ВЛАДОВА-ГЕОРГИЕВА, АНАСТАСИЯ ЦОНЕВА, ГОЧО ГОЧЕВ, ИВАЙЛО ПЕТРОВ, СТЕФКА ГЕОРГИЕВА, СПАСИЯ СТОЕВА, ВЛАДИСЛАВ ЛЕСНЕВСКИ, ЕКАТЕРИНА СОЛИЦЕВА, ИРИНА ЗАХАРИЕВА, ИРИНА ЮЛИАНОВА, КРАСИМИРА УЗУНОВА, ДЕТЕЛИНА КРУМОВА, ЛИЛЯНА ЦОНЕВА, ЛЮБОВ МИШЕВА, ЛЮДМИЛА БОЕВА, ЛЮДМИЛА МАЛЕШКОВА, МАРГАРИТА ЛЮБОМИРОВА, МАРИЕЛА АНГЕЛОВА, МИЛКА МАРИНОВА, НАДЕЖДА ДОСЕВА ИВАНОВА, НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА, НАТАЛИЯ БОЯНОВА, НАТАЛИЯ КАНЧЕВА, РАЙНА ТЕРЗИЕВА, РЕНЕТА ЛАЗАРОВА, РУМЯНА ПАВЛОВА, СВЕТЛА ВЕЛКОВА, СЪБКА БОГДАНОВА, ТОТКА СТОЕВА

 

ОП

ЗДРАВЕЦ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ С ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ И ХЕМОДИАЛИЗИРАНИТЕ В ОБЛАСТ БУРГАС

: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Здравеопазване, права на пациента
Членове на управителния орган: ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМОВ, НЕДКА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА, ЗДЕНКА ГОРАНОВА ИВАНОВА, НАТАЛИЯ СИМИОНОВА ДИМИТРОВА, ВИДКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМОВ, НЕДКА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА, ЗДЕНКА ГОРАНОВА ИВАНОВА, НАТАЛИЯ СИМИОНОВА ДИМИТРОВА, ВИДКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

 

ОП

Д
Институт за прогресивно образование

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
Представляващи: Олга Нинова-Траянова
Членове на управителния орган: Олга Нинова-Траянова (Председател На Ус), Веселин Димитров, Мариана Банчева, Младен Вълков, Наталия Димитрова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЯВОР ЛЮДМИЛОВ ДЖОНЕВ, ЗОРНИЦА ХРИСТОВА БОДАКОВА, ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА, МИЛЕНА ЧАВДАРОВА ЛЕНЕВА, ИВАН ПЕТРОВ ИГОВ

 

ОП

Д
Младежи за Балканите

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Международни и европейски въпроси, политики и изследвания;   Младежки въпроси, политики и изследвания
Представляващи: Карлос Арналдо Контрера
Членове на управителния орган: Карлос Контрера, Мария Василева, Мария Станкова, Желязко Вълчинков, Наталия Димитрова, Виктор Терзийски, Адриана Димитрова

 
   1  2    »
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци