Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
31

Корекция на търсенето

открити резултати 13 (1.211 секунди)

Участие на НИКОЛАЙ НЕДЕЛЧЕВ в управлението на НПО

 

ОП

Асоциация на рекламните агенции - България

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
Представляващи: Красимир Петров Гергов
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Красимир Петров Гергов, София Петрова Пенева, Александър Тороманов, Даниела Осиковска, Екатерина Тупарева, Ненад Лозович, Николай Неделчев

 

ОП

БЛАГОТВОРИТЕЛНО СДРУЖЕНИЕ "ИВАН ВАЗОВ"

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: ЛИЛЯНА СТОЯНОВА КАСАБОВА, ПЕТЪР СЛАВЧЕВ КЪНЧЕВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВ НЕДЕЛЧЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЛИЛЯНА СТОЯНОВА КАСАБОВА, ПЕТЪР СЛАВЧЕВ КЪНЧЕВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВ НЕДЕЛЧЕВ

 

ОП

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ АГЕНЦИИ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: НИКОЛАЙ ТРИФОНОВ НЕДЕЛЧЕВ, ЧАВДАР ИВАНОВ КЕНАРОВ, СОФИЯ ПЕТРОВА ПЕНЕВА, КРАСИМИР ПЕТРОВ ГЕРГОВ, ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ТУПАРЕВА, НЕНАД ЛОЗОВИЧ, ДОБРОМИР ПАВЛОВ ДЖУРОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: НИКОЛАЙ ТРИФОНОВ НЕДЕЛЧЕВ, ЧАВДАР ИВАНОВ КЕНАРОВ, СОФИЯ ПЕТРОВА ПЕНЕВА, КРАСИМИР ПЕТРОВ ГЕРГОВ, ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ТУПАРЕВА, НЕНАД ЛОЗОВИЧ, ДОБРОМИР ПАВЛОВ ДЖУРОВ

 

ОП

Д
Джуниър Ачийвмънт България

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания;   Насърчаване на икономическото развитие;   Образование
Представляващи: Милена Стойчева
Членове на управителния орган: Бони Бонев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: САША КОНСТАНТИНОВА БЕЗУХАНОВА - ЙОРДАНОВА, ДИМИТРИЙ - ИВАН ЕВСТАТИЕВ ПАНИЦА, АМИН ДОСТ МОХАМЕД МАНЕКИЯ, БОНИ ЕВЛОГИЕВ БОНЕВ, ГАЛЯ ВАЛЕНТИНОВА ПРОКОПИЕВА, МАКСИМ МОНЧО БЕХАР, МАРТИН ДИМИТРОВ БАНКОВ, АНДОН КИРИЛОВ ИЧЕВ, НИКОЛАЙ ТРИФОНОВ НЕДЕЛЧЕВ

 

ОП

Институт за принципите на правото

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Друго
Представляващи: Лъчезар Попов
Членове на управителния орган: Лъчезар Попов, Димитър Гочев, Самюел Ериксон, Ивайло Ценев, Павлина Читова, Валерий Ждраков, Дечко Свиленов, Елка Ерменкова, Николай Неделчев

 

ОП

КЛУБ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ ТЕНЬО БИКОВ

: Казанлък
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: РАЙЧО СТОЙЧЕВ КАЦАРОВ, НИКОЛАЙ НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ, СТАНИМИР СТЕФАНОВ НЕДЕЛЧЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: РАЙЧО СТОЙЧЕВ КАЦАРОВ, НИКОЛАЙ НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ, СТАНИМИР СТЕФАНОВ НЕДЕЛЧЕВ

 

ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА - СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА

: Главиница
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: НАСУФ МАХМУД НАСУФ, НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ, ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ, СЮЗАН ИСМЕТ ХАСАН, СЕВГИНАР ФИКРИ ХАМДИ, НАЗМИ НИЯЗИ МЮСЛЮМ, ХЮСЕИН МУТАЛИБ ХАМДИ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: НАСУФ МАХМУД НАСУФ, НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ, ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ, СЮЗАН ИСМЕТ ХАСАН, СЕВГИНАР ФИКРИ ХАМДИ, НАЗМИ НИЯЗИ МЮСЛЮМ, ХЮСЕИН МУТАЛИБ ХАМДИ

 

ОП

Младежка организация за европейска Силистра

: Айдемир
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания;   Младежки въпроси, политики и изследвания;   Социални услуги
Представляващи: Светослав Кьосев
Членове на управителния орган: Светослав Кьосев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ТИХОМИР СТОЯНОВ КРЪСТЕВ, ЖИВКО КОЛЕВ ПЕТРОВ, НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ НЕДЕЛЧЕВ

 

ОП

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: РУПЕН ОХАНЕЗ КРИКОРЯН, НИКОЛАЙ ГРИГОРОВ НЕДЕЛЧЕВ, РОБЕРТО ШАЛОМ ДЖЕРАСИ, ПЕТКО НИКОЛОВ ВЪЛОВ, МУСТАФА АЛИШ ХАДЖИ, НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: РУПЕН ОХАНЕЗ КРИКОРЯН, НИКОЛАЙ ГРИГОРОВ НЕДЕЛЧЕВ, РОБЕРТО ШАЛОМ ДЖЕРАСИ, ПЕТКО НИКОЛОВ ВЪЛОВ, МУСТАФА АЛИШ ХАДЖИ, НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ

 

ОП

ОБЕДИНЕНИ ЕВАНГЕЛСКИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: НИКОЛАЙ ГРИГОРОВ НЕДЕЛЧЕВ, ВЛАДИМИР АНГЕЛОВ ТОДОРОВ, АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ТОДОРОВ, ДАНИЕЛ НЕДЕВ КИРОВ, ЛЮДМИЛ ХРИСТОВ ЯТАНСКИ, ГЕОРГИ БОРИСОВ МИХАЙЛОВ, ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ, ГАЛИН МАРИНОВ ИВАНОВ, ВАСИЛ ВАНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ, БЕДРОС ГАРАБЕД АЛТУНЯН, ВИКТОР ТОДОРОВ ВИРЧЕВ, РУМЕН ДИМИТРОВ БОРДЖИЕВ, ДАНАИЛ ПЕТРОВ ИГНАТОВ, БЛАГОВЕСТ НИКОЛОВ НИКОЛОВ, ТЕОДОР БЛАГОЕВ ОПРЕНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: НИКОЛАЙ ГРИГОРОВ НЕДЕЛЧЕВ, ВЛАДИМИР АНГЕЛОВ ТОДОРОВ, АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ТОДОРОВ, ДАНИЕЛ НЕДЕВ КИРОВ, ЛЮДМИЛ ХРИСТОВ ЯТАНСКИ, ГЕОРГИ БОРИСОВ МИХАЙЛОВ, ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ, ГАЛИН МАРИНОВ ИВАНОВ, ВАСИЛ ВАНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ, БЕДРОС ГАРАБЕД АЛТУНЯН, ВИКТОР ТОДОРОВ ВИРЧЕВ, РУМЕН ДИМИТРОВ БОРДЖИЕВ, ДАНАИЛ ПЕТРОВ ИГНАТОВ, БЛАГОВЕСТ НИКОЛОВ НИКОЛОВ, ТЕОДОР БЛАГОЕВ ОПРЕНОВ

 
   1  2    »
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци