Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
17

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.828 секунди)

Участие на НИНА ПАВЛОВА-СУХАЧЕНСКА в управлението на НПО

 

ОП

"БЪДЕЩЕ ЗА ВСИЧКИ"

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: БОЙКО ИВАНОВ СЛАВЧЕВ, НИНА МАРИНОВА ПАВЛОВА-СУХАЧЕНСКА, ЕКАТЕРИНА МИЛИСЛАВОВА СТЕФАНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: БОЙКО ИВАНОВ СЛАВЧЕВ, НИНА МАРИНОВА ПАВЛОВА-СУХАЧЕНСКА, ЕКАТЕРИНА МИЛИСЛАВОВА СТЕФАНОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци