Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
25

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.464 секунди)

Участие на Надежда Войнова в управлението на НПО

 

ОП

Благоденствие и бъдеще за Благоевград

: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права;   Местни инициативни групи;   Околна среда
Представляващи: Първолета Иванова Евтимова
Членове на управителния орган: Надежда Войнова, Татяна Малинова, Елена Стаматова, Атанас Угринов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЪРВОЛЕТА ИВАНОВА ЕВТИМОВА, АНАСТАСИЯ ИВАНОВА ГЕБОВА, ДАФИНА ИВАНОВА ТЕОДОСИЕВА, ЕЛЕНА ПЕТКОВА СТАМАТОВА, МАРГАРИТА НИКОЛОВА ДИНОВА, МИЛА ВАЛЕНТИНОВА ПАВЛОВА, НАДЕЖДА АНДОНОВА ВОЙНОВА, РОСЕН ПЕТРОВ АНГЕЛОВ, САШО МЕТОДИЕВ ВЪЖАРОВ, СТОЯН КРУМОВ ГЕОРГИЕВ, ТАТЯНА ИВАНОВА МАЛИНОВА

 

ОП

НАДЕЖДА ЗА ЧЕТИРИНОГИТЕ

: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики
Членове на управителния орган: ИЛКА КОСТАДИНОВА ЯНЧОВИЧИНА, НАДЕЖДА АНДОНОВА ВОЙНОВА-БАСМАДЖИЕВА, СНЕЖАНКА КРУМОВА ТАРПОШЕВА, ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ВОЙНОВА, ВАЛЕРИ НИКОЛОВ ЯНАКИЕВ, БОЖИДАР АТАНАСОВ ОПЪЛЧЕНСКИ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИЛКА КОСТАДИНОВА ЯНЧОВИЧИНА, НАДЕЖДА АНДОНОВА ВОЙНОВА-БАСМАДЖИЕВА, СНЕЖАНКА КРУМОВА ТАРПОШЕВА, ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ВОЙНОВА, ВАЛЕРИ НИКОЛОВ ЯНАКИЕВ, БОЖИДАР АТАНАСОВ ОПЪЛЧЕНСКИ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци