English   14239 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 2 (0,2244 секунди)
 

Участие на Надя Станчева в управлението на НПО

ОП

Фондация за гражданско образование “МОСТ България”

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование
Представляващ (и): ДИРЕКТОР: Красимира Недялкова Комнева
Членове на управителния орган: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО: Надя Станчева
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КРАСИМИРА НЕДЯЛКОВА КОМНЕВА
ОП

Международна социална служба - България

Област: Велико Търново
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Социални услуги
Представляващ (и): Събина Тодорова Събева
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Теодора Иванова Калейнска, Весела Йорданова Банова, Ралф Видмер, Таня Костова Дървенова-Грънчарова, Илиян Панайотов Кършев-, Ролф Видмер, Надя Николова Станчева
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СЪБИНА ТОДОРОВА СЪБЕВА-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, ИЛИЯН ПАНАЙОТОВ КЪРШЕВ, НАДЯ НИКОЛОВА СТАНЧЕВА, КОНСТАНТИН НАЧЕВ СИМЕОНОВ, АСЕН СТЕФАНОВ ЦУКЕВ
Корекция на търсенето