Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
26

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.312 секунди)

Участие на Нина Райчева в управлението на НПО

 

ОП

Д
Надежда - 2002, гр. Г. Оряховица

: гр. Г.Оряховица
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права;   Околна среда;   Социални услуги
Представляващи: Валентина Софрониева
Членове на управителния орган: Валентина Софрониева, Веселина Димитрова, Нина Райчева
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАРТИНА ГРОЗДАНОВА ГРОЗДАНОВА, НИНА ПЕТРОВА РАЙЧЕВА, ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВА СОФРОНИЕВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци