Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
02

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.332 секунди)

Участие на ОБЩИНА ВРАЦА в управлението на НПО

 

ОП

МУЗЕОН

: Враца
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: КРАСИМИР ТОДОРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ОБЩИНА ВРАЦА, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ, РИМ – ВРАЦА, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ДИРЕКТОРА ИЛИЯ СТОЯНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КРАСИМИР ТОДОРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ОБЩИНА ВРАЦА, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ, РИМ – ВРАЦА, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ДИРЕКТОРА ИЛИЯ СТОЯНОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци