Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
31

Корекция на търсенето

открити резултати 11 (1.450 секунди)

Участие на ПАВЛИНА ПЕТРОВА в управлението на НПО

 

ОП

Д
Живо село

: с. Брестово
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания;   Насърчаване на икономическото развитие;   Развитие на местни общности, квартални сдружения
Представляващи: Йорданка Ганчева, Павлина Петрова
Членове на управителния орган: Александрина Стоева, Анна Ганева, Анна Иванова, Весела Цанкова, Георги Христов, Йорданка Ганчева, Кремена Михайлова, Павел Дочев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПАВЛИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА - ТУНЧКОЛЛУ, АЛЕКСАНДРИНА ИВАНОВА СТОЕВА, АННА СЕРГЕЕВА ГАНЕВА, АННА ИВАНОВА ИВАНОВА, ВЕСЕЛА ЦВЕТАНОВА ЦАНКОВА, ГЕОРГИ КАРАМФИЛОВ ХРИСТОВ, ЙОРДАНКА МИТКОВА ГАНЧЕВА, КРЕМЕНА АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА, ПАВЕЛ СТАНИМИРОВ ДОЧЕВ

 

ОП

ЗДРАВНА АСОЦИАЦИЯ "ПАРАГОН"

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: ДИМЧО ДИМИТРОВ ЦАНОВ, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ БОНЕВ, ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА, ДИМИТЪР СОТИРОВ ТАИНОВ, МИГУЕЛА ЛЮБОМИРОВА ГРИГОРОВА, ДАНКА ЦВЕТАНОВА ХАДЖИЙСКА, ЗДРАВКО ВАСИЛЕВ ЗЛАТЕВ, ОГНЯН ДИМИТРОВ ПРЕСОЛСКИ, ПЕТЪР ХРИСТОВ СТАНИНСКИ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДИМЧО ДИМИТРОВ ЦАНОВ, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ БОНЕВ, ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА, ДИМИТЪР СОТИРОВ ТАИНОВ, МИГУЕЛА ЛЮБОМИРОВА ГРИГОРОВА, ДАНКА ЦВЕТАНОВА ХАДЖИЙСКА, ЗДРАВКО ВАСИЛЕВ ЗЛАТЕВ, ОГНЯН ДИМИТРОВ ПРЕСОЛСКИ, ПЕТЪР ХРИСТОВ СТАНИНСКИ

 

ОП

МИЛОСЪРДИЕ 21 ВЕК

:
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: МАРИЕТА ЯНИСЛАВОВА ИЛИЕВА, ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА -ИЛИЕВААВЛИНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА - ИЛИЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ, МАЛКОЧ ДОНЕВ МАЛКОЧЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАРИЕТА ЯНИСЛАВОВА ИЛИЕВА, ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА -ИЛИЕВААВЛИНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА - ИЛИЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ, МАЛКОЧ ДОНЕВ МАЛКОЧЕВ

 

ОП

МЛАДЕЖКО СДРУЖЕНИЕ СВЕТИ ВАЛЕНТИН

: Кнежа
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ГАЛЯ КИРИЛОВА ШУГЛЬОВА, ИВАН ВАЛДКОВ КОШУТАНСКИ, МИГЛЕНА ЮЛИЯНОВА ГОРНИШКА, ПАВЛИНА ПЕТРОВА СТАНЧОВСКА, ЦВЕТИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА, ВЛАДИМИР ВАРИНОВ ДРЕНОВСКИ, ПЕТЯ МАРИНОВА ПИСЪШКА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГАЛЯ КИРИЛОВА ШУГЛЬОВА, ИВАН ВАЛДКОВ КОШУТАНСКИ, МИГЛЕНА ЮЛИЯНОВА ГОРНИШКА, ПАВЛИНА ПЕТРОВА СТАНЧОВСКА, ЦВЕТИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА, ВЛАДИМИР ВАРИНОВ ДРЕНОВСКИ, ПЕТЯ МАРИНОВА ПИСЪШКА

 

ОП

Д
Надежда за нас-2008

: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания;   Образование;   Социални услуги
Представляващи: Гаврил Стефанов, Цветана Николова, Иван Манчев
Членове на управителния орган: Цветелина Стоянова, Павлина Петрова- Тунчколлу, Албена Кисьова, Сашка Началнишка, Иван Стойчев, Цветана Ценова, Марта Христова, Анатоли Александров, Надя Пепелярска, Веско Тай, Сашо Христов

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ ДОСТОЙНСТВО БЪЛГАРИЯ 2003

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ПЕТЪР ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ, РОСЯНА БОГОМИЛОВА СОТИРОВА, ПАВЛИНА ПЕТРОВА ЛОЗАНОВА, ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВА БАРОВСКА, ХРИСТИНА АНТОНИОС РИГАТОС
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЕТЪР ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ, РОСЯНА БОГОМИЛОВА СОТИРОВА, ПАВЛИНА ПЕТРОВА ЛОЗАНОВА, ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВА БАРОВСКА, ХРИСТИНА АНТОНИОС РИГАТОС

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ ЗА СПОРТЕН РИБОЛОВ "МАРТИ - 2001"

: Севлиево
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: МАРИЯ СТЕФАНОВА ИВАНОВА, ИВАН МИЧЕВ ИВАНОВ, ПАВЛИНА МИЧЕВА ПЕТРОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАРИЯ СТЕФАНОВА ИВАНОВА, ИВАН МИЧЕВ ИВАНОВ, ПАВЛИНА МИЧЕВА ПЕТРОВА

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПО ДЖУДО ГЛАДИАТОР

: Пловдив
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: НЕДКА АЛЕКСАНДРОВА ХЪЛЧЕВА, ПАВЛИНА ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРОВА, ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА ДЕСПОТОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: НЕДКА АЛЕКСАНДРОВА ХЪЛЧЕВА, ПАВЛИНА ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРОВА, ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА ДЕСПОТОВА

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПО ХАНДБАЛ ТОРНАДО 2013

: Търговище
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: СТИЛИЯНА БОРИСЛАВОВА ИЛИЕВА, ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ, ПАВЛИНА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СТИЛИЯНА БОРИСЛАВОВА ИЛИЕВА, ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ, ПАВЛИНА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА

 

ОП

Фондация Програма Достъп до информация (ПДИ)

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Защита на човешки права
Представляващи: Гергана Делова Жулева
Членове на управителния орган: Гергана Жулева, Димитър Тотев, Павлина Петрова, Люба Ризова, Йорданка Ганчева, Петко Георгиев, Мариана Милошева-Круш, Невен Дилков
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГЕРГАНА ДЕЛОВА ЖУЛЕВА, ДИМИТЪР ЧАВДАРОВ ТОТЕВ, ЛЮБА ДИМИТРОВА РИЗОВА, ПАВЛИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА, МАРИАНА ХРИСТОВА МИЛОШЕВА-КРУШ, СВЕТЛОЗАР ТАНЕВ ЖЕЛЕВ, АНДРЕЙ АТАНАСОВ ИВАНОВ, ГЕОРГИ МИТОВ СТОЙЧЕВ, ДЕЙВИД МАЙКЪЛ КРУШ, ИЛИЯН ЛЮБОМИРОВ МИТОВ, ЙОРДАНКА МИТКОВА ГАНЧЕВА, ПЕТКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ, НЕВЕН ПЕТКОВ ДИЛКОВ

 
   1  2    »
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци