Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
07

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.500 секунди)

Участие на ПЕТЯ ВЪЛЧЕВА в управлението на НПО

 

ОП

Д
Асоциация на българските села

: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации;   Законодателство, застъпничество, публични политики;   Насърчаване на икономическото развитие
Представляващи: Борислав Борисов, Таня Красимирова, Красен Сладимилов
Членове на управителния орган: Борислав Борисов, Таня Красимирова, Красен Сладимилов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЕТЯ РАДОСЛАВОВА ВЪЛЧЕВА, КРАСЕН СЛАДИМИЛОВ ДОЙКОВ, БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ БОРИСОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци