English   14238 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 3 (0,2314 секунди)
 

Участие на Пенка Спасова в управлението на НПО

ОП Д

Учебна работилница Европа

Област: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
Представляващ (и): Пенка Спасова
Членове на управителния орган: Пенка Спасова, Бернд Вернер, Арнхилд Зорр Вернер
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЕНКА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА, АРНХИЛД ЗОР-ВЕРНЕР, БЕРНД ВЕРНЕР
ОП Д

Регионален център за подпомагане на стопанските предприемачи

Област: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование
Представляващ (и): Пенка Спасова
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Пенка Георгиева Спасова, Даниела Пенева, Тодор Караджов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЕНКА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА, НИКОЛАЙ БОРИСОВ КЪНЧЕВ, ИЧКО ХРИСТОВ ИЧЕВ, РУМЕН ЦВЕТАНОВ ЯНКОВ, РОЗЕТА АТАНАСОВА МАРИНОВА
ОП

Фондация "Съвременна плевенска медия"

Област: Плевен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
Представляващ (и): Злати Георгиев Ватев
Членове на управителния орган: Иванка Ставрева Ватева, Злати Георгиев Ватев, Пенка Георгиева Спасова, Димитър Георгиев Димитров, Петя Стоянова Ангелова
Корекция на търсенето