Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
18

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.564 секунди)

Участие на Петя Бориславова в управлението на НПО

 

ОП

АГЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО

: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: СТЕЛА БОРИСОВА НИКОЛОВА, ПЕТЯ БОРИСЛАВОВА МИНЧЕВА, НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СТЕЛА БОРИСОВА НИКОЛОВА, ПЕТЯ БОРИСЛАВОВА МИНЧЕВА, НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ

 

ОП

Сдружение "Граждани за обществени инициативи Архангел Михаил"

: Вълчедръм
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи;   Социални услуги
Представляващи: Петя Бориславова
Членове на управителния орган: Ангелина Емилова, Петя Бориславова, Борислав Георгиев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АНГЕЛИНА ЕМИЛОВА ШУШЛИНА, ПЕТЯ БОРИСЛАВОВА ШУШЛИНА, БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ШУШЛИН

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци