Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
15

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.749 секунди)

Участие на Пламенка Маркова в управлението на НПО

 

ОП

Д
Български център за джендър изследвания - клон Хасково

: Хасково
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Проблеми на жените, джендър въпроси;   Социални услуги
Представляващи: Петя Петкова
Членове на управителния орган: Геновева Тишева, Пламенка Маркова, Дияна Видева

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци