Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.434 секунди)

Участие на РОСЕН СТАНЧЕВ в управлението на НПО

 

ОП

БЛАГОВЕЩЕНИЕ

: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: МИЛЕНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА, РОСЕН СИМЕОНОВ СТАНЧЕВ, НЕЛИ МИТЕВА СТАЙКОВА КАРАДЖОВА, ГАЛЯ КРАСИМИРОВА АТАНАСОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МИЛЕНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА, РОСЕН СИМЕОНОВ СТАНЧЕВ, НЕЛИ МИТЕВА СТАЙКОВА КАРАДЖОВА, ГАЛЯ КРАСИМИРОВА АТАНАСОВА

 

ОП

ЛОВНО- РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО "СОКОЛ" ИСПЕРИХ

: Исперих
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: РОСЕН СТАНЧЕВ НИКОЛОВ, ТОДОР ДОНЧЕВ ТОДОРОВ, МАРИН ИЛИЕВ ИВАНОВ, КРАСИМИР КОЛЕВ ЙОРДАНОВ, РУМЯНА НЕДЕВА ГАНЧЕВА, ИВАН БОРИСОВ ВАСИЛЕВ, РОСЕН СТАНЧЕВ НИКОЛОВ, МЛАДЕН ДЯНКОВ ЧАКЪРОВ, РАДОМИР ВЕЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ, МЕТОДИ ХРИСТОВ БОТРОВЛИЕВ, ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН
Членове на управителния орган по данни от ЦР: РОСЕН СТАНЧЕВ НИКОЛОВ, ТОДОР ДОНЧЕВ ТОДОРОВ, МАРИН ИЛИЕВ ИВАНОВ, КРАСИМИР КОЛЕВ ЙОРДАНОВ, РУМЯНА НЕДЕВА ГАНЧЕВА, ИВАН БОРИСОВ ВАСИЛЕВ, РОСЕН СТАНЧЕВ НИКОЛОВ, МЛАДЕН ДЯНКОВ ЧАКЪРОВ, РАДОМИР ВЕЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ, МЕТОДИ ХРИСТОВ БОТРОВЛИЕВ, ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци