Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
26

Корекция на търсенето

открити резултати 7 (1.376 секунди)

Участие на РУМЕН ПАВЛОВ в управлението на НПО

 

ОП

АТЛЕТИЧЕСКИ КЛУБ - ПАВЕЛ ПАВЛОВ

: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган: ВЕСЕЛА ПАВЛОВА ПАВЛОВА, ГЕОРГИ ПАВЛОВ ПАВЛОВ, РУМЕН ИВАНОВ ПАВЛОВ, ВАНЯ ИЛИЕВА ПАВЛОВА, СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КОЛЧИН, ЛЮДМИЛА ВИТАЛЬЕВНА ХОРОШАВЦЕВА, ВИКТОР ГЕНАДЬЕВИЧ ХОРОШАВЦЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВЕСЕЛА ПАВЛОВА ПАВЛОВА, ГЕОРГИ ПАВЛОВ ПАВЛОВ, РУМЕН ИВАНОВ ПАВЛОВ, ВАНЯ ИЛИЕВА ПАВЛОВА, СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КОЛЧИН, ЛЮДМИЛА ВИТАЛЬЕВНА ХОРОШАВЦЕВА, ВИКТОР ГЕНАДЬЕВИЧ ХОРОШАВЦЕВ

 

ОП

АТЛЕТИЧЕСКИ КЛУБ ЕЛИТ

: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ИЛИЯН ЖИВКОВ ПИЩИКОВ, СВЕТЛА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА, СТЕФАН БОРИСОВ КОЛЕВ, РУМЕН ИВАНОВ ПАВЛОВ, ЦВЕТАНА АТАНАСОВА ИВАНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИЛИЯН ЖИВКОВ ПИЩИКОВ, СВЕТЛА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА, СТЕФАН БОРИСОВ КОЛЕВ, РУМЕН ИВАНОВ ПАВЛОВ, ЦВЕТАНА АТАНАСОВА ИВАНОВА

 

ОП

БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ

: Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА СТОИМЕНОВА, РУМЕН ПАВЛОВ АСЕНОВ, ЛЮБКА ИВАНОЧОВА ПРЕСОЛСКА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА СТОИМЕНОВА, РУМЕН ПАВЛОВ АСЕНОВ, ЛЮБКА ИВАНОЧОВА ПРЕСОЛСКА

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ "ДЕМА - СПОРТ"

: Асеновград
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ДИНЧО КРАЛЕВ ЧОБАНОВ, ГЕРГИ ПЕЕВ ПЕЕВ, ВАСИЛ ВАНГЕЛОВ ДИМИТРОВ, РУМЕН ИВАНОВ ПАВЛОВ, ЦВЕТАНА АТАНАСОВА ИВАНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДИНЧО КРАЛЕВ ЧОБАНОВ, ГЕРГИ ПЕЕВ ПЕЕВ, ВАСИЛ ВАНГЕЛОВ ДИМИТРОВ, РУМЕН ИВАНОВ ПАВЛОВ, ЦВЕТАНА АТАНАСОВА ИВАНОВА

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ СКРИБИТУР

: Ловеч
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: АНЕЛИЯ МОЕВА ЦАНОВА, ДОРА РУСЕВА ВЪЛЕВА, СТИЛИЯН САВОВ САВОВ, РУМЕН ИВАНОВ ПАВЛОВ, ЦВЕТАНА АТАНАСОВА ИВАНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АНЕЛИЯ МОЕВА ЦАНОВА, ДОРА РУСЕВА ВЪЛЕВА, СТИЛИЯН САВОВ САВОВ, РУМЕН ИВАНОВ ПАВЛОВ, ЦВЕТАНА АТАНАСОВА ИВАНОВА

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА ИЛИЯ ПАВЛОВ

: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДЖАМОВ, МИРОСЛАВ БОЖИДАРОВ КОЛЕВ, РУМЕН СТЕФАНОВ ПАВЛОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДЖАМОВ, МИРОСЛАВ БОЖИДАРОВ КОЛЕВ, РУМЕН СТЕФАНОВ ПАВЛОВ

 

ОП

Туристическо дружество „Веслец"

: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси;   Деца
Представляващи: Георги Петков
Членове на управителния орган: Вълчко Марински, Румен Павлов, Георги Петков, Илиана Филипова, Росица Кузманова, Георги Павлов, Николай Нинов, Йордан Кръстителски, Цветан Тодоров
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВЛЪЧКО ТРИФОНОВ МАРИНСКИ, ЙОРДАН ПЕТРОВ КРЪСТИТЕЛСКИ, ИЛИАНА БОРИСОВА ФИЛИПОВА, РОСИЦА ГЕОРГИЕВА КУЗМАНОВА, НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НИНОВ, АНТОНИО ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ, РУМЕН НАЙДЕНОВ ПАВЛОВ, ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПЕТКОВ, ГЕОРГИ ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци