Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
21

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.398 секунди)

Участие на РУМЯНА НЕНОВА в управлението на НПО

 

ОП

БАЛИЗ - ВЕЛИНГРАД

: Велинград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ГАНЧЕВА, ЕЛЕНА ИВАНОВА КАНЛИЕВА, РУМЯНА БОРИСОВА НЕНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ГАНЧЕВА, ЕЛЕНА ИВАНОВА КАНЛИЕВА, РУМЯНА БОРИСОВА НЕНОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци