Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
26

Корекция на търсенето

открити резултати 18 (1.209 секунди)

Участие на Радослав Георгиев в управлението на НПО

 

ОП

Д
Активно общество

: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи;   Младежки въпроси, политики и изследвания;   Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Представляващи: Радослав Георгиев
Членове на управителния орган: Радослав Георгиев, Иван Базов, Емил Иванов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ИВАН БОРИСОВ БАЗОВ, КИРИЛ ОГНЯНОВ КИРИЛОВ

 

ОП

АРБИТЪР ЕЛЕГАНТИАРИУМ

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ОРЛИН АНГЕЛОВ АВРАМОВ, ДИМЧО АНГЕЛОВ КРЪСТЕВ, АЛЕКСАНДЪР ОРЛИНОВ АВРАМОВ, НЕЛИ АНДОНОВА СТОЯНОВА, РАДОСЛАВ ПЪРВАНОВ ГЕОРГИЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ОРЛИН АНГЕЛОВ АВРАМОВ, ДИМЧО АНГЕЛОВ КРЪСТЕВ, АЛЕКСАНДЪР ОРЛИНОВ АВРАМОВ, НЕЛИ АНДОНОВА СТОЯНОВА, РАДОСЛАВ ПЪРВАНОВ ГЕОРГИЕВ

 

ОП

АРДА РЕЙСИНГ - СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ

: Кърджали
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ, ГЕОРГИ БОГДАНОВ ЯНЕВ, СИЙКА ВЛАДИМИРОВА МАНДАЛИЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ, ГЕОРГИ БОГДАНОВ ЯНЕВ, СИЙКА ВЛАДИМИРОВА МАНДАЛИЕВА

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ГЛОБУС

: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган: ТОДОРКА ТОДОРОВА ЖЕКОВА, ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ХЪРТОВА, РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ТОДОРКА ТОДОРОВА ЖЕКОВА, ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ХЪРТОВА, РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Образование;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: АНГЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ, САВИНА АНТОНОВА ДОБРЕВА, ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, ПРЕСЛАВ РАЙКОВ РАЙКОВ, ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ, АРКАДИ НИКОЛАЕВ ШАРКОВ, НЕДЯЛКО МАРИО НЕДЯЛКОВ, НИКОЛАЙ НЕЙКОВ НЕЙКОВ, НИНА ПЕНЧЕВА ПЕНЕВА, МАРТЕН МАРТИНОВ ДЕМИРЕВ, АНТОАНЕТА ЖИВКОВА ГЕОРГИЕВА, ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ ВАНЧЕВ, РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АНГЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ, САВИНА АНТОНОВА ДОБРЕВА, ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, ПРЕСЛАВ РАЙКОВ РАЙКОВ, ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ, АРКАДИ НИКОЛАЕВ ШАРКОВ, НЕДЯЛКО МАРИО НЕДЯЛКОВ, НИКОЛАЙ НЕЙКОВ НЕЙКОВ, НИНА ПЕНЧЕВА ПЕНЕВА, МАРТЕН МАРТИНОВ ДЕМИРЕВ, АНТОАНЕТА ЖИВКОВА ГЕОРГИЕВА, ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ ВАНЧЕВ, РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ НА РАЗВЪДЧИЦИТЕ НА ЧЕРНОШАРЕНАТА ПОРОДА В БЪЛГАРИЯ"

: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: РОСЕН СТОЯНОВ ХРИСТОВ, ПЕТКО ИЛИЕВ ПЕТКОВ, ПЛАМЕН ПЕЙЧЕВ ПЕНЕВ, ИЛИЯНА ДИМИТРОВА ИВАНЧЕВА, РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ РАДЕВ, ГРИГОР ХРИСТОВ НУШЕВ, МАРИЙКА АТАНАСОВА ГАНЧЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: РОСЕН СТОЯНОВ ХРИСТОВ, ПЕТКО ИЛИЕВ ПЕТКОВ, ПЛАМЕН ПЕЙЧЕВ ПЕНЕВ, ИЛИЯНА ДИМИТРОВА ИВАНЧЕВА, РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ РАДЕВ, ГРИГОР ХРИСТОВ НУШЕВ, МАРИЙКА АТАНАСОВА ГАНЧЕВА

 

ОП

БОКСОВ КЛУБ КРОСС

: София
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: РАДОСЛАВ АТАНАСОВ ХРИСТОВ, ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ, ЮЛИЯН БОЙЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ, СИЛВИО АТАНАСОВ ХРИСТОВ, РОБЕРТО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ, РАДОСЛАВ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ, ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ПЪПАНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: РАДОСЛАВ АТАНАСОВ ХРИСТОВ, ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ, ЮЛИЯН БОЙЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ, СИЛВИО АТАНАСОВ ХРИСТОВ, РОБЕРТО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ, РАДОСЛАВ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ, ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ПЪПАНОВ

 

ОП

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН СПОРТ

: София
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ КОЗЛЕКОВ, ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ПЕНЧЕВ, ЕМИЛ ИВАНОВ ДЕНЕВ, СТОЯН ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ, ТЕОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ, КАМЕН ЙОРДАНОВ МИХАЙЛОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ КОЗЛЕКОВ, ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ПЕНЧЕВ, ЕМИЛ ИВАНОВ ДЕНЕВ, СТОЯН ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ, ТЕОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ, КАМЕН ЙОРДАНОВ МИХАЙЛОВ

 

ОП

МОДЕЛ КЛУБ-ПЛОВДИВ

: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ МАНДРАДЖИЕВ, РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ РАДКОВ, НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЦЪНЦАРОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ МАНДРАДЖИЕВ, РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ РАДКОВ, НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЦЪНЦАРОВ

 

ОП

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ВСЕЛЕНА - 2003

: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, КИРИЛ ОГНЯНОВ КИРИЛОВ, ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ, ВЕНЦИСЛАВ ЧАВДАРОВ ГЕРГОВ, ИВО ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, КИРИЛ ОГНЯНОВ КИРИЛОВ, ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ, ВЕНЦИСЛАВ ЧАВДАРОВ ГЕРГОВ, ИВО ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВ

 
   1  2    »
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци