Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
26

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.424 секунди)

Участие на Райка Генчева в управлението на НПО

 

ОП

Екоутопия

: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Околна среда;   Развитие на местни общности, квартални сдружения
Представляващи: Мартин Денчев Карагеоргиев
Членове на управителния орган: Мартин Денчев Карагеоргиев, Росен Тодоров Чолаков, Райка Стоянова Генчева

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци