Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
31

Корекция на търсенето

открити резултати 6 (1.858 секунди)

Участие на Ралица Стоянова в управлението на НПО

 

ОП

Асоциация за развитие на София

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Международни и европейски въпроси, политики и изследвания;   Друго
Представляващи: Светлана Ломева
Членове на управителния орган: Андрей Иванов, Малина Едрева, Орлин Иванов, Жельо Бойчев, Владимир Кисьов, Ралица Стоянова, Илияна Гугинска
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВЛАДМИР ЯНАКИЕВ КИСЬОВ, ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ГУГИНСКА, МАЛИНА ЕДРЕВА ЛАЗАРОВА, НИКОЛАЙ АСЕНОВ СТОЙЧЕВ, ТОДОР ВЪЛЧЕВ ЧОБАНОВ, ЕЛЕН СТОЙЧЕВ ГЕРДЖИКОВ, МИЛКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

 

ОП

Д
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪЮЗ

: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Предоставяне на дарения/грантове
Представляващи: Николай Гурбанов
Членове на управителния орган: 1. Николай Гурбанов, 2. Проф. Д-Р Костадин Бураджиев, 3. Диана Добрева, 4. Недко Александров, 5. Весела Генчева, 6. Пепа Милева
Членове на управителния орган по данни от ЦР: НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ГУРБАНОВ, ТЕОДОРА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА, РАЛИЦА СТОЯНОВА ТОДОРОВА, ГАЛИНА КИРЧЕВА ГУРБАНОВА

 

ОП

Д
Младежка Академична Инициатива

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Младежки въпроси, политики и изследвания;   Околна среда
Представляващи: Пенчо Радковски
Членове на управителния орган: Ралица Колева, Станислав Младенов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ РАДКОВСКИ, СТАНИСЛАВ ЧАВДАРОВ МЛАДЕНОВ, РАЛИЦА СТОЯНОВА КОЛЕВА

 

ОП

Д
Сдружение Знание - Ловеч

: Ловеч
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания;   Образование;   Социални услуги
Представляващи: Донка Михайлова
Членове на управителния орган: Донка Михайлова, Ралица Попова, Венцеслав Георгиев, Радослав Хитов, Петър Петков
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДОНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА, ВЕНЦЕСЛАВ ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ, РАЛИЦА СТОЯНОВА ПОПОВА, РАДОСЛАВ ХРИСТОВ ХИТОВ, ПЕТЪР СТОЙЧЕВ ПЕТКОВ

 

ОП

Сдружение Ловеч днес

: Ловеч
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания;   Развитие на местни общности, квартални сдружения;   Друго
Представляващи: Павлин Тодоров Иванов
Членове на управителния орган: Павлин Тодоров Иванов, Ралица Стоянова Попова, Албена Орлинова Йончева, Даниела Георгиева Иванова, Марий Спасов Василев

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ХУМАНИТАРНИ НАУКИ И ИЗКУСТВА КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ

: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: СВЕТЛА БОГОМИЛОВА ФАКЛИЕВА, РАЛИЦА СТОЯНОВА ТОДОРОВА, ДЕЯН ПЕТРОВ ЯНКОВ, МАРИЯНА ЗАХАРИЕВА ЖЕКОВА, АНТОНИЯ МИЛАДИНОВА ПОПОВА, ЮЛИЯНА ДИМОВА ЧНЕВА, МАРИН ЖИВКОВ КОСТОВ, ДИАНА КОЛЕВА МАНЕВА, ИВАЙЛО АНТОНОВ ГАДЖЕМОВ, АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ ГАНЧЕВ, ВЕСЕЛИН ВЕНЕЛИНОВ АРГИРОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СВЕТЛА БОГОМИЛОВА ФАКЛИЕВА, РАЛИЦА СТОЯНОВА ТОДОРОВА, ДЕЯН ПЕТРОВ ЯНКОВ, МАРИЯНА ЗАХАРИЕВА ЖЕКОВА, АНТОНИЯ МИЛАДИНОВА ПОПОВА, ЮЛИЯНА ДИМОВА ЧНЕВА, МАРИН ЖИВКОВ КОСТОВ, ДИАНА КОЛЕВА МАНЕВА, ИВАЙЛО АНТОНОВ ГАДЖЕМОВ, АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ ГАНЧЕВ, ВЕСЕЛИН ВЕНЕЛИНОВ АРГИРОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци