Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
28

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.513 секунди)

Участие на Росен Дудушки в управлението на НПО

 

ЧП

Дом на науката и техниката

: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие;   Образование;   Развитие на местни общности, квартални сдружения
Представляващи: Евелина Иванова Васкова, Димитър Георгиев Петров, Светлин Иванов Вутов
Членове на управителния орган: Евелина Иванова Васкова, Димитър Георгиев Петров, Светлин Иванов Вутов, Богомилия Димитрова Коцева, Красимир Николов Кръстев, Росен Сталинов Дудушки

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПО ПЛУВНИ СПОРТОВЕ "БОТЕВ-2000 ВРАЦА"

: Враца
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: РОСЕН СТАЛИНОВ ДУДУШКИ, АНГЕЛ МЕЛЕТИЕВ АНГЕЛОВ, ЕФРОСИНА ТОДОРОВА ГРИГОРОВА, ИВО ФЕДИЕВ ЛАКОВ, ВЕЛИМИР КИРИЛОВ ИВАНОВ, НИКОЛАЙ МИЛЧЕВ НИКОЛОВ, МАРИО РУСИНОВ ХРИСТОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: РОСЕН СТАЛИНОВ ДУДУШКИ, АНГЕЛ МЕЛЕТИЕВ АНГЕЛОВ, ЕФРОСИНА ТОДОРОВА ГРИГОРОВА, ИВО ФЕДИЕВ ЛАКОВ, ВЕЛИМИР КИРИЛОВ ИВАНОВ, НИКОЛАЙ МИЛЧЕВ НИКОЛОВ, МАРИО РУСИНОВ ХРИСТОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци