English   14182 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 1 (0,2150 секунди)
 

Участие на Росен Малчев в управлението на НПО

ОП Д

Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
Представляващ (и): Росен Росенов Малчев
Членове на управителния орган: Росен Росенов Малчев – Главен Секретар, Константин Звездомиров Рангочев – Секретар, Николай Иванов Ненов – Секретар
Корекция на търсенето