Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
04

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.293 секунди)

Участие на Росен Раев в управлението на НПО

 

ОП

Сдружение за устойчив туризъм Узана

: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации;   Насърчаване на икономическото развитие;   Околна среда
Представляващи: Пламен Георгиев - Председател На Ус
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Пламен Тодоров Георгиев, Росен Иванов Раев, Мирослав Иванов Хинков
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МИРОСЛАВ ИВАНОВ ХИНКОВ, ПЛАМЕН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ, РОСЕН ИВАНОВ РАЕВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци