Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
26

Корекция на търсенето

открити резултати 3 (1.343 секунди)

Участие на Росен Чолаков в управлението на НПО

 

ОП

Екоутопия

: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Околна среда;   Развитие на местни общности, квартални сдружения
Представляващи: Мартин Денчев Карагеоргиев
Членове на управителния орган: Мартин Денчев Карагеоргиев, Росен Тодоров Чолаков, Райка Стоянова Генчева

 

ЧП

Клуб за управление на знания, иновации и стратегии

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси;   Насърчаване на икономическото развитие
Представляващи: Димитър Христов Христов
Членове на управителния орган: Димитър Христов Христив, Росен Емануилов Чолаков, Марионела Захариева Симова-Замфирова

 

ЧП

Клуб по управление на знания, иновации и стратегии

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания;   Образование
Представляващи: Димитър Христов Христов
Членове на управителния орган: Димитър Христов Христов, Росен Емануилов Чолаков, Марионела Захариева Симова-Зафирова

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци