Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
02

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.438 секунди)

Участие на Росица Диянова в управлението на НПО

 

ОП

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания;   Младежки въпроси, политики и изследвания;   Околна среда
Представляващи: Елена Иванова, Венцислав Стоянов, Росица Диянова
Членове на управителния орган: Елена Иванова, Венцислав Стоянов, Росица Диянова

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци