Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
27

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.363 секунди)

Участие на СВЕТЛА КИРОВА в управлението на НПО

 

ОП

ЕГО

: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: СВЕТЛА ПЕТРОВА КИРОВА, ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ, МИЛЧО АНГЕЛОВ ТОНЧЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СВЕТЛА ПЕТРОВА КИРОВА, ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ, МИЛЧО АНГЕЛОВ ТОНЧЕВ

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПГ ПО ЖПТ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ

:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: МАРИЯНА СТАНЧЕВА КОЛЕВА, ДАНИЕЛ КИРИЛОВ БОЖИНОВ, ПЕТЪР ИВАНОВ ПАРУШЕВ, ЛЮДМИЛА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА, ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ, ИВАН МАРИНОВ ЧОЛАКОВ, СВЕТЛА НИКОЛОВА КИРОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАРИЯНА СТАНЧЕВА КОЛЕВА, ДАНИЕЛ КИРИЛОВ БОЖИНОВ, ПЕТЪР ИВАНОВ ПАРУШЕВ, ЛЮДМИЛА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА, ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ, ИВАН МАРИНОВ ЧОЛАКОВ, СВЕТЛА НИКОЛОВА КИРОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци