Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
31

Корекция на търсенето

открити резултати 4 (1.732 секунди)

Участие на СВЕТЛОЗАР ЖЕЛЕВ в управлението на НПО

 

ОП

АЗ ОБИЧАМ БЪЛГАРИЯ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган: ИЛИЯН СТИЛИЯНОВ МАТЕЕВ, КРАСИМИР ЛАЗАРОВ КИРИЛОВ, БОЙКО ВАСИЛЕВ БОЧЕВ, СТЕФАН АНГЕЛОВ РЯДКОВ, РУМЕН ГАНЧЕВ ГАНЕВ, СВЕТЛОЗАР ТАНЕВ ЖЕЛЕВ, ТОДОР ВЪЛЕВ ТОДОРОВ, ХРИСТОФОР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ, ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА КАСЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИЛИЯН СТИЛИЯНОВ МАТЕЕВ, КРАСИМИР ЛАЗАРОВ КИРИЛОВ, БОЙКО ВАСИЛЕВ БОЧЕВ, СТЕФАН АНГЕЛОВ РЯДКОВ, РУМЕН ГАНЧЕВ ГАНЕВ, СВЕТЛОЗАР ТАНЕВ ЖЕЛЕВ, ТОДОР ВЪЛЕВ ТОДОРОВ, ХРИСТОФОР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ, ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА КАСЕВА

 

ОП

ЕВРОПЕЙСКО БЪДЕЩЕ

: Стара Загора
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Образование;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ФАНИ ИВАНОВА МИХАЙЛОВА, ДИНКО ИЛИЕВ ТЕРЗИЕВ, СВЕТЛОЗАР СТАНКОВ ЖЕЛЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ФАНИ ИВАНОВА МИХАЙЛОВА, ДИНКО ИЛИЕВ ТЕРЗИЕВ, СВЕТЛОЗАР СТАНКОВ ЖЕЛЕВ

 

ОП

Фондация "Елизабет Костова"

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Представляващи: Елизабет Костова, Юлиан Попов, Десислава Гаврилова, Райна Гаврилова, Светлозар Желев, Стефан Тафров, Меглена Кунева, Филип Димитров, Милена Делева
Членове на управителния орган: Елизабет Костова, Юлиан Попов, Десислава Гаврилова, Райна Гаврилова, Светлозар Желев, Стефан Тафров, Меглена Кунева, Филип Димитров, Милена Делева
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЮЛИАН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ, ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ГАВРИЛОВА, ЕЛИЗАБЕТ ДЖОНСЪН КОСТОВА, МЕГЛЕНА ШИЛЯНОВА КУНЕВА, РАЙНА ДИМИТРОВА ГАВРИЛОВА, САША КОТНСТАНТИНОВА БЕЗУХАНОВА- ЙОРДАНОВА, СВЕТЛОЗАР ТАНЕВ ЖЕЛЕВ, СТЕФАН ЛЮБОМИРОВ ТАФРОВ, ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

 

ОП

Фондация Програма Достъп до информация (ПДИ)

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Защита на човешки права
Представляващи: Гергана Делова Жулева
Членове на управителния орган: Гергана Жулева, Димитър Тотев, Павлина Петрова, Люба Ризова, Йорданка Ганчева, Петко Георгиев, Мариана Милошева-Круш, Невен Дилков
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГЕРГАНА ДЕЛОВА ЖУЛЕВА, ДИМИТЪР ЧАВДАРОВ ТОТЕВ, ЛЮБА ДИМИТРОВА РИЗОВА, ПАВЛИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА, МАРИАНА ХРИСТОВА МИЛОШЕВА-КРУШ, СВЕТЛОЗАР ТАНЕВ ЖЕЛЕВ, АНДРЕЙ АТАНАСОВ ИВАНОВ, ГЕОРГИ МИТОВ СТОЙЧЕВ, ДЕЙВИД МАЙКЪЛ КРУШ, ИЛИЯН ЛЮБОМИРОВ МИТОВ, ЙОРДАНКА МИТКОВА ГАНЧЕВА, ПЕТКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ, НЕВЕН ПЕТКОВ ДИЛКОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци