Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18

Корекция на търсенето

открити резултати 9 (1.912 секунди)

Участие на СИЛВИЯ СТОЯНОВА в управлението на НПО

 

ОП

Д
Асоциация на Лайънс клубовете "Дистрикт 130 - България"

: Стара Загора
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството;   Околна среда;   Социални услуги
Представляващи: Анелия Любенова Кънева
Членове на управителния орган: Иван Василев Байков, Владислав Красимиров Симчев, Дорина Петрова Дечева, Валентина Василева Станчева, Неделина Христова Младенова, Веселин Иванов Георгиев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАРИН ДИМИТРОВ ФИЛИН, НЕДЯЛКО ЦОКОВ МЛАДЕНОВ, СТАНИСЛАВ ГРИШЕВ СИРАКОВ, СИЛВИЯ ЛЮБОМИРОВА СТОЯНОВА, ЕКАТЕРИНА ТОДОРОВА ИГНАТОВА, СОНЯ ИВАНОВА МАЛАМОВА, ЗАХАР ФЕДОРОВИЧ МАРОГЛО

 

ОП

Бизнес агенция Варна

: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие;   Деца;   Социални услуги
Представляващи: Силвия Щумпф-Кирова, Георги Прохаски
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Георги Марев Прохаски, Огнян Валентинов Николов, Огнян Панайотов Спасов, Радул Ивелинов Ковачев, Силвия Стоянова Щумпф, Стоян Оскар Щумпф, Мария Марио Прохаска-Николова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДАРИНА ВАЛЕНТИНОВА ЖЕЧЕВА, БЛАГОЙ ДОБРОМИРОВ КЛИМОВ, КАЛИНА КЪНЧЕВА КЪНЧЕВА, ФИЛИП ИВАНОВ КИРОВ, СИЛВИЯ СТОЯНОВА ЩУМПФ, ОГНЯН ПАНАЙОТОВ СПАСОВ, ИЛИЯ ДИМИТРОВ БОБЕВ

 

ОП

Българска асоциация по балнеотуризъм

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Здравеопазване, права на пациента;   Околна среда
Представляващи: Д-Р Ченко Чалъков
Членове на управителния орган: Д-Р Силвия Паскалева, Д-Р Стефан Шишков, Доц Камен Канев, Инж. Ильо Илев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СТЕФАН СТАВРЕВ ШИШКОВ, СИЛВИЯ СТОЯНОВА ПАСКАЛЕВА, КАМЕН ПЕТРОВ КАНЕВ, ИЛЬО СТОЕВ ИЛЬОВ, ЧЕНКО ХРИСТОВ ЧАЛЪКОВ

 

ОП

ДАРЕНИ АРТИС

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: КРЪСТАН ВИДИНОВ КРЪСТАНОВ, БОРИС СТЕФАНОВ МАРКОВ, ЕЛИЧКА ДИНЧЕВА КРЪСТАНОВА, КИРИЛ ДОБРЕВ СТОЯНОВ, ВИОЛЕТА МАРИНОВА НАКОВА, СИЛВИЯ СТОЯНОВА ВЛАДИМИРОВА, ВИКТОР КРЪСТАНОВ КРЪСТАНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КРЪСТАН ВИДИНОВ КРЪСТАНОВ, БОРИС СТЕФАНОВ МАРКОВ, ЕЛИЧКА ДИНЧЕВА КРЪСТАНОВА, КИРИЛ ДОБРЕВ СТОЯНОВ, ВИОЛЕТА МАРИНОВА НАКОВА, СИЛВИЯ СТОЯНОВА ВЛАДИМИРОВА, ВИКТОР КРЪСТАНОВ КРЪСТАНОВ

 

ОП

ДОБРА МАЙКА - ЖЕНСКО РОМСКО СДРУЖЕНИЕ

: Вардун
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: СИЛВИЯ СТОЯНОВА АНГЕЛОВА, АСЯ АНГЕЛОВА АСЕНОВА, НЕВЕНКА АНГЕЛОВА МАДЖАРОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СИЛВИЯ СТОЯНОВА АНГЕЛОВА, АСЯ АНГЕЛОВА АСЕНОВА, НЕВЕНКА АНГЕЛОВА МАДЖАРОВА

 

ОП

ОБЕДИНЕНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Образование;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: КАМЕН КИРИЛОВ СТРАТИЕВ, ЕМИЛИЯ ДЕЛЧЕВА КРУШКОВ, ВАСИЛ КОСТАДИНОВ СЕРАФИМОВ, ДИМИТЪР ДОБРОМИРОВ ЯНЕВ, ЛАСКА НЕНЧЕВА НЕНОВА, КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ХАРЛОВА, СИЛВИЯ СТОЯНОВА ДАХТЕРОВА - ДОНЧЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КАМЕН КИРИЛОВ СТРАТИЕВ, ЕМИЛИЯ ДЕЛЧЕВА КРУШКОВ, ВАСИЛ КОСТАДИНОВ СЕРАФИМОВ, ДИМИТЪР ДОБРОМИРОВ ЯНЕВ, ЛАСКА НЕНЧЕВА НЕНОВА, КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ХАРЛОВА, СИЛВИЯ СТОЯНОВА ДАХТЕРОВА - ДОНЧЕВА

 

ОП

Сдружение за психо-социална адаптация Плевен

: гр. Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента
Представляващи: Силвия Борисова Цветкова
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Силвия Борисова Цветкова, Иван Димитров Петков, Александър Василев Кръстев, Светлина Маринова Лалова, Силвия Стоянова Николова, Десислава Петева Пенчева -Петкова, Чавдар Димитров Мирчев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СИЛВИЯ БОРИСОВА ЦВЕТКОВА, ИВАН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ, АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ, СВЕТЛИНА МАРИНОВА ЛАЛОВА, СИЛВИЯ СТОЯНОВА НИКОЛОВА, ДЕСИСЛАВА ПЕТЕВА ПЕНЧЕВА -ПЕТКОВА, ЧАВДАР ДИМИТРОВ МИРЧЕВ

 

ОП

СК "Лазур"

: Варна
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Друго
Представляващи: Силвия Щумпф, Стелиян Дъчев
Членове на управителния орган: Мирослав Несторов, Стелиян Дъчев, Силвия Щумпф, Георги Георгиев, Цвета Боцановска, Кънчо Кънчев, Пламен Статев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МИРОСЛАВ ПЕТРОВ НЕСТОРОВ, СТЕЛИЯН ОГНЯНОВ ДЪЧЕВ, СИЛВИЯ СТОЯНОВА ЩУМПФ, ГЕОРГИ ЖЕЧЕВ ГЕОРГИЕВ, ЦВЕТА ГАЛИЛЕЙ БОЦАНОВСКА, КЪНЧО МИХАЛЕВ КЪНЧЕВ, ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТАТЕВ

 

ОП

СОРОПТИМИСТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ СОФИЯ - КЛУБ БОЯНА

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ЛИДИЯ ИВАНОВА ГЪРЧЕВА, АНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА - ЧАКЪРОВА, РАЙНИЧКА РАДОСЛАВОВА БОГДАНОВА, СИЛВИЯ СТОЯНОВА ПАСКАЛЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЛИДИЯ ИВАНОВА ГЪРЧЕВА, АНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА - ЧАКЪРОВА, РАЙНИЧКА РАДОСЛАВОВА БОГДАНОВА, СИЛВИЯ СТОЯНОВА ПАСКАЛЕВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци