Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
02

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.420 секунди)

Участие на СЛАВЧО НЕЙКОВ в управлението на НПО

 

ОП

ИНИЦИАТИВА ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА РАЙОНА НА АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД

: Козлодуй
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ, МИЛКО КОСТАДИНОВ ТОРБОВ, ИВАН НИКОЛОВ ГРИЗАНОВ, СЛАВЧО ИВАНОВ НЕЙКОВ, ДЖОРДЖ ЕЛИАС АСУЗА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ, МИЛКО КОСТАДИНОВ ТОРБОВ, ИВАН НИКОЛОВ ГРИЗАНОВ, СЛАВЧО ИВАНОВ НЕЙКОВ, ДЖОРДЖ ЕЛИАС АСУЗА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци