Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
27

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.850 секунди)

Участие на СНЕЖАНКА РАДЕНОВСКА в управлението на НПО

 

ОП

A.Н.П.АС.- БЪЛГАРИЯ

: София
Тип: Клон на чуждестранно юридическо лице
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: СНЕЖАНКА АНГЕЛОВА РАДЕНОВСКА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СНЕЖАНКА АНГЕЛОВА РАДЕНОВСКА

 

ОП

ФОНДАЦИЯ АСТРА

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики
Членове на управителния орган: ТЕОДОРА ИСКРЕНОВА ЙОТОВА, РАДОСЛАВ ТОШЕВ ТОШЕВ, СНЕЖАНКА АНГЕЛОВА РАДЕНОВСКА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ТЕОДОРА ИСКРЕНОВА ЙОТОВА, РАДОСЛАВ ТОШЕВ ТОШЕВ, СНЕЖАНКА АНГЕЛОВА РАДЕНОВСКА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци