Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
25

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.381 секунди)

Участие на СОНЯ СТАНЧЕВА в управлението на НПО

 

ОП

Д
СНЦ `Млади, активни, креативни`

: Куртово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания;   Насърчаване на дарителството/доброволчеството;   Проблеми на жените, джендър въпроси
Представляващи: Катя Алексиева-Стойнова – Председател
Членове на управителния орган: Ивелина Арабаджиева, Соня Станчева
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ТАНЯ КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА, СОНЯ СТАНИМИРОВА СТАНЧЕВА, ЙОРДАН ХРИСТОВ ТОДОРОВ, ИВАН ВИДОЛОВ РАЧЕВ, ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци